Gå til sidens hovedinnhold

Derfor bør Lillehammer videreføres som akuttsykehus

Artikkelen er over 1 år gammel

debatt

Det viktigste argumentet for dette er at Lillehammer per i dag er det største sykehuset i Innlandet. Inkludert Revmatismesykehuset er det 1600 årsverk innenfor spesialisthelsetjenesten på denne lokasjonen. Det er riktig at enkelte avdelinger er større på Gjøvik enn på Lillehammer. Likevel er det den den totale størrelsen på fagmiljøet som er viktigst. Størrelsen sykehusene har i dag er viktig å vektlegge. Vi må ta vare på dagens fagpersoner, og utdanne nye spesialister – både i mellomfasen og etter at ny struktur er ferdig. Potensiale for dette er størst der hvor det største fagmiljøet allerede finnes.

Slagsenteret er mer enn en omdefinering. Det innebærer økt ansvar for nevrologisk avdeling med behandling av mest kompliserte pasientene, bemanning av vakttelefon for hjerneslag og ansvar for rutiner ved alle sykehusene. Det arbeidet gjøres ikke av seg selv. At avdelingen ikke får tilført ekstra ressurser sier noe om prioriteringen av slagpasientene i Sykehuset Innlandet. De ansatte fortjener ros for at vil påta seg ekstra arbeid for å økte behandlingskvaliteten, selv om de ikke får ekstra midler til dette.

I vår ønsket ikke Sykehuset Innlandet å offentliggjøre hvilke sykehus som behandlet koronapasienter. Begrunnelsen var angivelig personvern. Samtidig offentliggjorde langt mindre sykehus dette, som f. eks. Kirkenes og Volda sykehus. Sykehuset Innlandet hadde derfor ingen god begrunnelse for å hemmeligholde slik informasjon, og måtte også bekrefte tallene da de kom ut i offentligheten. Et pinlig, men talende eksempel på at Sykehuset Innlandet ikke ønsket å la Lillehammer få den ære sykehusets ansatte ærlig fortjente i den første fasen av pandemien. D

et er riktig at de andre sykehusene også behandlet alvorlig syke koronapasienter. Likevel ble Lillehammer utpekt til å ta hånd om flest pasienter i den tidlige fasen. På det tidspunktet var mye fortsatt var ukjent om viruset når det gjelder smittsomhet, risiko for alvorlig sykdom, død og senkomplikasjoner. De ansatte på Lillehammer og andre sykehus som behandlet disse pasientene, fortjener all ære for innsatsen. Verken jeg eller Sveen var blant dem. Vi husker imidlertid reportasjen fra italienske intensivavdelinger. Helsepersonell på sykehuset på Lillehammer tok en større del av denne byrden enn de andre sykehusene i denne fasen. Det er trist at Sveen nå ønsker å desavuere denne innsatsen.

Hensikten min ved å vise til slagsenteret, kvinneklinikken og behandlingen av koronapasienter var å synliggjøre konkrete eksempler på komplekse oppgaver som Lillehammer løser og har løst for hele Sykehuset Innlandet. Følgelig vil det være en betydelig risiko å ikke videreføre Lillehammer sykehus ettersom det kan medføre at disse fagmiljøene vil forvitre – noe som kan ramme viktige pasienttilbud. Fagmiljøer som bare finnes på ett sted i Innlandet, er viktige å ta vare på. Hvis disse forvitrer, blir resultatet sentralisering til OUS. Per i dag har Lillehammer flest slike tilbud. Nevrologisk avdeling, kvinneklinikk med barneavdeling og nyfødtintensiv, samt infeksjonsposten og mikrobiologisk avdeling er gode eksempler. I tillegg finnes flere som patologi, immunologi- og transfusjonsmedisin, klinisk biokjemi og revmatologi v/ Revmatismesykehuset.

Når det gjelder geografi er avstandene størst i Gudbrandsdalen – faktisk størst i nesten hele Norge, utenom Troms og Finnmark. Det geografiske midtpunktet i SI ligger et godt stykke nordover i Gudbrandsdalen. Sørlige deler av Innlandet har nærhet til alternative akuttsykehus rundt Oslo. Nordlige deler av Innlandet har ikke det. Hvis geografi skal vektlegges taler det for Lillehammer.

Jeg har konsekvent valgt å ikke skrive negativt om verken Gjøvik eller noen av de andre sykehusene i mine innlegg. Det er bevisst. Alle sykehusene har nemlig sterke sider, åpenbart også Gjøvik. Blant disse er kreftbehandling med stråleenhet og ØNH-avdelingen. Dette er avdelinger som gir god behandling også til pasienter fra Lillehammer og Gudbrandsdalen. Likevel er jeg overbevist om at den beste løsningen for pasientene i Innlandet totalt sett er at Lillehammer videreføres som akuttsykehus.

Anders Brabrand, Lillehammer Ap

Brabrands logikk tilsier at Gjøvik blir akuttsykehuset

Slagsenteret bekrefter at Innlandets største sykehus må videreføres