Det vil være mye folk å se ved Lesjaskogvatnet. Der skal det øves på samhandling mellom Forsvaret, nødetater og sivile beredskapsaktører under dårlig vær og mangel på mobildekning.

Det er øvingsutvalget i Innlandet som arrangerer øvelsen.

– I forkant er det gjennomført kompetansehevingstiltak og aktørene har delt hvilke ressurser de har ved en redningsaksjon, skriver Statsforvalteren i Innlandet.

De skal også øve på utveksling av sikkerhetsgradert informasjon mellom Forsvaret og andre beredskapsaktører.

– Det vil det bli opprettet et evakuerings- og pårørendesenter på Toftemo Turiststasjon. Senteret skal ta imot flere «evakuerte og pårørende». Kriseteamene i Skjåk, Lom, Vågå, Sel og Folldal kommune vil være med som markører, skriver Statsforvalteren.

Øvelsen starter klokken ni torsdag morgen og holder på til rundt klokken 14.

Disse aktørene deltar:

 • Politi
 • Brann
 • Helse
 • Dovre kommune
 • Lesja kommune
 • Røde Kors
 • Sivilforsvaret
 • Heimevernet
 • Norsk Radio Relæ Liga
 • Statsforvalteren i Innlandet
 • RVTS Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisert stress og selvmordsforebygging)