Derfor finner du røde rammer rundt om i landskapet

Du har kanskje sett dem der du kjører rundt i Gudbrandsdalen, eller andre deler av landet; røde firkanter som rammer inn landskapet?