Nærmere 150 førere i aldersgruppen 16 – 24 år har blåst til rødt hittil i år ifølge trafikksikkerhetsorganisasjonen Ung i Trafikken.

Totalt sett i Norge har 1777 personer under 25 år blitt anmeldt med over lovlig verdi i blodet.

Se oversikten over alle fylkene nederst i saken.

Trafikksikkerhetsorgansisasjonen frykter tallene vil øke i julebordsesongen.

Liv Marie Bendheim, trafikksikkerhetsrådgiver i Ung i Trafikken, frykter at mange unge undervurderer kraften til dagen derpå-promillen i julebordsesongen.

«Vi skal glede oss over at vi igjen kan gå på julebord. God mat og drikke er alltid hyggelig, men det som er mindre hyggelig, er at for høy promille kan bli til førerkortbeslag, trafikkulykker og ødelagte liv dagen derpå», sier Bendheim i en pressemelding fra organisasjonen.

– 12-timers regelen ikke alltid til å stole på

Bendheim forteller at dersom du er påvirket i mer enn tre til fem timer sammenhengende, kan du også etter hvert føle deg mindre påvirket selv om promillen er like høy.

«Dette er faktorer som kan utgjøre en enorm forskjell dagen etter. For førere mellom 18 og 24 år øker risikoen for å bli drept med 900 ganger med en promille på over 0,5. Det er urovekkende, og noe en bør ta innover seg. Dessverre er 12-timersreglen en rettesnor for mange, men det har seg nemlig slik at dagen derpå-promillen kan spille de fleste et solid puss. Det er ikke alltid du er kjørbar 12 timer etter festlighetene – i realiteten kan dette variere. Og det noe voldsomt.» sier Bendheim i pressemeldingen.

– Derfor får kvinnene høyere promille

Bendheim forteller at det er mange faktorer som påvirker hvor lenge promillen sitter i kroppen, og hevder biologien spiller en sentral rolle.

«Kvinnekroppen har en høyere andel fett og lavere andel vann enn menn, fordi menn som regel har mer muskelmasse. Dette gjør at alkoholen blir dårligere fordelt hos kvinner – resultatet blir derfor at damene får høyere promille.»

Hun henviser blant annet til den britiske nettsiden Drinkaware og denne saken i BBC som kilde for disse uttalelsene.

Trafikksikkerhetsrådgiveren opplyser om at unge og andre som har lite erfaring med alkohol vil oppnå en høyere promille enn voksne, og fordi ungdom ikke er ferdig fysisk utviklet vil de tåle alkoholen dårligere.

Hun henviser blant annet til nettstedet Rusinfo som kilde for disse uttalelsene.

«På bakgrunn av den store usikkerheten rundt denne tematikken, har Ung i Trafikken satt i gang en kampanje som gjør at vi kommer i dialog med ungdommen om promillekjøring. Vi håper dette kan bidra til at du ikke mister noen du er glad i. Uansett hvor godt du tror du har beregnet din egen promille, bør du alltid beregne en ekstra margin før du setter deg bak rattet.»

Dårlige hjemmetester

Det finnes etter hvert mange promillemålere til hjemmebruk på markedet, men Bendheim i Ung i Trafikken advarer overfor avisa OA mot å stole for mye på disse.

– Det har vist seg at kommersielle promillemålere kan ha svært store feilmarginer, og vi anbefaler ikke dette som en forsikring mot promillekjøring, sier hun.

Bendheim forklarer at promillemålerne politiet og hennes organisasjon selv bruker koster flere tusen kroner, og vil være lite aktuelle å kjøpe inn for privatpersoner.

– Det beste er å hvile tilstrekkelig lenge etter at man har inntatt alkohol, og ikke stole blindt på 12-timersregelen dersom du er i tvil. Vi har sett tilfeller der unge har testet seg hjemme og trodd de var edru, for så å bli tatt i promillekontroll av politiet, sier hun.