Derfor orket ikke «Solveig» å jobbe i hjemmetjenesten lenger

«Solveig» valgte å slutte i jobben som sykepleier i hjemmetjenesten i Lillehammer kommune. – Jeg kunne ikke utøve yrket mitt slik jeg er pålagt etter loven, sier hun.