Derfor velger de Espresso House

Espresso House har skapt stor konkurranse for flere kafeer i Lillehammer sentrum. Grunnen er en helt annen kundegruppe enn før.