Desperat forsvar mot statlige ransforsøk

Av

Jostein Hernæs

Kommentator i GD