Gå til sidens hovedinnhold

Desperate klimatiltak?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Stor indre del av jordkloden har veldig høy temperatur, og er et enormt varme-magasin. Varmetilførselen fra dette magasinet til jordoverflaten er betydelig del av den globale varmebalansen; men den delen har minket betydelig i løpet av 20 millioner år, og vil nok fortsette å minke. Den bidrar ikke til «global oppvarming», som Bjørn Seielstad sr. antyder i innlegg publisert 18. august.

Diger havstrøm fra den tropiske delen av Atlanterhavet transporterer nå enorm varmemengde til dels langt nordover. At vestlig del av den går via Det karibiske havet og Mexicogolfen er årsak til at hele strømmen kalles Golfstrømmen. I vel 10 tusen år har mye av den gått inn i Norskehavet – mellom Skottland og Island. Dette er årsaken til at Norge nå har temperert i stedet for kaldt klima.

I senere år har det blitt noe mindre havis omkring Svalbard, og på Svalbard er det ekstra stor temperaturstigning og nedsmelting av landis. Nå har også landis på del av Grønland begynt å smelte ned. På lang sikt kan mye smelting der bidra mye til stigning av havnivået!

Den vestligste delen av Golfstrømmen svinger vestover, kalles Irmingerstrømmen, fortsetter nordover på vestsiden av Grønland, og er årsak til «varmere» klima og mer issmelting på Vest-Grønland enn på Øst-Grønland.

Ved storbyen Miami i Florida har Golfstrømmen så stor fart at det er teknisk mulig å bruke den til kraftproduksjon, som kunne bremse både den og Irmingerstrømmen inn mot Grønland litt. Dette er ikke aktuelt, fordi turbiner og generatorer som vil tåle saltvann ville bli for dyre.

Det synes nå som nedsmelting av mye landis på Grønland er uunngåelig. Det er vel også varmeutvidelse av havvannet, når «oppvarming» av det vil fortsette i temmelig lang tid, selv om de globale CO2-utslippene bremses helt ned til «netto null» noe senere i dette århundret! Vil Miami og temmelig mange andre lavtliggende byer «drukne» i hav med betydelig høyere vannstand enn nå, før eller etter neste århundreskifte?

Det er mulig å «gjemme bort» veldig mye vann; men da må en global utvikling snus: I stedet for uttak av temmelig mye lagret grunnvann må det da «bygges opp» veldig mye nytt grunnvann. Dette er mulig, med «raus» bruk av vannet i veldig mange elver til kunstig vanning av veldig store arealer, i stedet for å la det vannet renne ut til havet!

Ett eksempel: I USA kan mye elvevann «hentes» helt fra den store delstaten Montana ved nordgrensen, og ledes i bred og dyp kanal helt til den enda større og til dels tørre delstaten Texas ved sørgrensen: Der er det behov for mye nytt vann til jordbruksformål, og plass til temmelig mye nytt grunnvann under jordoverflaten!

Mange land bruker fortsatt enorme pengebeløp til militære formål: Dels fordi dette er sterk tradisjon, og dels fordi våpenindustrien er mektig lobby, særlig i USA. Nettopp USA burde bruke store ressurser til å «forsvare» lavtliggende byer mot stigende havnivå, heller enn til rådyr krigføring i fjerne land, med elendighet som resultat i både Vietnam, Irak og Afghanistan!

Jo Heringstad, Ås