Destruktivt av Øyer Ap

Øyer Ap får sterk kritikk av SV. (Ill.foto av kommunehuset i Øyer)

Øyer Ap får sterk kritikk av SV. (Ill.foto av kommunehuset i Øyer)

Av
DEL

leserinnlegg


Tirsdag i forrige uke var alle gruppeledere, utvalgsledere og varaordfører invitert til et møte med ordfører for å få en status på Korona-situasjonen i Øyer kommune og for å diskutere hvordan vi sørger for politisk kontinuitet i tida framover. Gruppeleder for Øyer AP valgt å avstå fra å møte siden møtet ikke var berammet i et formelt organ, slik som f.eks. formannskapet. Dette er svært beklagelig opptreden i en tid der samarbeid og samhold er viktigere enn noen gang. Ordføreren hadde invitert til et bredt møte slik at alle skulle få tilgang til den samme informasjonen og muligheten til å komme med innspill (Det er ikke gitt at alle partier er representert i formannskapet, slik som er tilfelle i denne kommunestyreperioden). Videre skulle det ikke gjøres noen form for vedtak i møtet, vi var bedt om å komme med innspill. Møtet ble avholdt i kommunestyresalen med god fysisk avstand og de som ikke kunne være fysisk tilstede ble tilbudt å delta digitalt. Ordføreren satt selv i karantene og deltok via Teams. Alle partier i kommunestyret var representert bortsett fra Øyer AP.

Denne typen destruktiv opptreden har vi dessverre vært vitne til alt for ofte i den kommunestyreperioden som så vidt har begynt. I det siste kommunestyremøtet som ble avholdt i februar startet møtet med at Øyer AP krevde protokolltilførsel i en sak de selv hadde stemt for (sak 3/20 Utfasing av oljetanker til oljefyring). Det gir ikke det politiske reglementet i Øyer kommune åpning for. Videre kan man spørre seg om de praktiske konsekvensene av en protokolltilførsel i denne saken. Hele situasjonen framstod som et ønske om å være vanskelig. Etter mange innlegg ble kravet om protokolltilførsel til slutt trukket, og over halvparten av møtetiden hadde gått med til denne saken.

Den samme dynamikken ser man i saken om lovlighetskontroll som nå oversendes Fylkesmannen. Formaliteter blir brukt for å avspore debatten. Viljen til å finne gode politiske løsninger i fellesskap er fraværende.

Nåværende ordfører Midtmageli er en stor tilhenger av et bredt politisk samarbeid i på tvers av partigrensene. Selv om flere i gruppa, undertegnede inkludert, har hatt lite tro på at det går an å få til et samarbeid, har han hele veien ment at vi må spille hverandre gode. Han prøver gjennomgående å invitere opposisjonen til samarbeid, men blir gang på gang møtt av en kald skulder fra opposisjonsleder Kramprud Lundgård. Slik kan vi ikke ha det. Vi må bruke tida framover på å snakke om politikk, ikke bygge murer av formaliteter. Her opplever jeg et mye mer konstruktivt Øyer Høyre. De fortjener ros. Selv om vi kan være uenige i flere enkeltsaker opptrer Øyer Høyre svært ryddig. Nå håper jeg virkelig at grasrota i Øyer AP våkner, slik at det er mulig å få til et samarbeid som først og fremst skal komme kommunens innbyggere til gode.


Niklas Aas Skovdahl, gruppeleder og kommunestyrerepresentant Øyer SV

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags