Det ble ikke forvoldt urett mot hyttefolket i påsken

HYTTEFORBUD: Hytteforbudet påsken 2020 kom bl.a. ut fra tilgjengelig behandlingskapasitet hos sykehuset. Det må ikke stå igjen i historiefortellingen etter denne pandemien at det ble forvoldt urett mot hyttefolket i Norge, skriver innsenderen.

HYTTEFORBUD: Hytteforbudet påsken 2020 kom bl.a. ut fra tilgjengelig behandlingskapasitet hos sykehuset. Det må ikke stå igjen i historiefortellingen etter denne pandemien at det ble forvoldt urett mot hyttefolket i Norge, skriver innsenderen. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.
I GD 05.01 intervjues Erik Alver som nyutnevnt leder av hytteforeningen Sjusjøen Vel. Han beklager seg over hvor trist det var påsken 2020 da det var hytteforbud. Han føler seg sågar uglesett som hytteeier. Alver lever i et av verdens beste land, men kan ikke forsone seg med at han ikke fikk viljen sin oppfylt påsken 2019. Han er ikke alene.

En av byens borgere kom i et leserinnlegg i forbindelse med hyttenedstenging påsken med sterk kritikk av myndighetens beslutning og tilføyde: «Blir du som oppholder deg på hytta syk så har du selvsagt det statlige helsevesen (les spesialisthelsetjenesten) – sykehuset».

Covid-19 epidemien var og er en utfordring for helsevesenet fortsatt. Sykehusene, som sykehuset på Lillehammer, er på ingen måte en Sareptas krukke. Hytteforbudet kom bl.a. ut fra tilgjengelig behandlingskapasitet hos sykehuset. All respekt for kommunehelsetjenesten og kommuneoverlege Brabrand som styrte med sikker hånd, bl.a. da han sendte hjem folk som tok inn på hotell i stedet for hytta, fordi de kunne bli en belastning for sykehuset.

Nå er det nemlig slik at tilreisende og turister, også dem som oppholder seg på hytta i hjemkommunen, «belaster» sykehuset i høytidene, spesielt i påsken. Lillehammer har et stort opptaksområde pga. store hytteområder. Sykehuset er selvsagt til for å ta imot syke og skadde, men dette var i en ukjent pandemisituasjon.

Aktiviteten til hyttefolket merkes på arbeidspresset for dem som er på jobb i påsken. Det tas imot mye skade-ortopedi i påskedagene, noen med «stygge brudd». Dette er ressurskrevende for vaktmannskap på en operasjonsavdeling. Disse ansatte skulle i tillegg være støttepersonell for covid-19 pasienter i respirator. I tillegg vil økt befolkning føre til andre tilstander som krever operativ behandling. Videre øker antall innleggelser av pasienter med medisinske lidelser, noen alvorlige som krever rask personelltilgang. Antall pasienter i akuttmottaket er merkbart.

Under en pandemisituasjon, som man hadde i påsken, må alle øyeblikkelig hjelp pasienter prehospitalt og i sykehus defineres som uavklart smitte. Det medfører økt behov for folk og tunge arbeidsforhold. Dette fører igjen til økt forbruk av smittevernutstyr. Tilgangen til smittevernutstyr var høyst usikkert, dette ble også kommunisert i pressen.

Akuttmottaket har, og har hatt, vanskelige arbeidsforhold. Det er ikke tilrettelagt for smitte, sykepleierressursene i akuttmottak og intensiv er ikke tilfredsstillende – med andre ord for få. Antall oppdrag med ambulanser øker når hyttene er bebodd. Infeksjonsposten fikk kjørt seg i påsken selv uten turistene.

Så hadde vi en viktig usikkerhetsfaktor til å forholde oss til; blir noen i arbeidsstokken syke, kommer de dermed ikke på jobb og kommer mange i karantene?

Så er det slik at sykehuset fortsatt i høytidene må opprettholde beredskap på akutte keisersnitt, akutt obstetrikk, traumer, akutte hendelser ellers overfor sin «egen» befolkning.

Det ble sagt og skrevet at hvis hyttefolket følte seg dårlige, kunne de bare ta bilen neste dag og kjøre til hjemstedet sitt. Men covid-19`s veier er uforutsigbare, de kunne like gjerne havnet på respirator her. Selv hyttefolk kan rammes.

Jeg grudde meg for å gå på jobb i påsken; for å bli smittet selv, det var uavklart tilgang på beskyttelsesutstyr og i forkant av epidemien hadde vi ordre om gjenbruk av åndsrettsvern! Dette ble heldigvis omgjort.

Det må ikke stå igjen i historiefortellingen etter denne pandemien at det ble forvoldt urett mot hyttefolket i Norge.

Laila Udnes, Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags