Gå til sidens hovedinnhold

Det blir ingen fest med Bollestad

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Statens tilbud
til bøndene i årets jordbruksoppgjør er i realiteten ingen invitasjon til forhandlinger. Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) tilbyr under det halve av hva bøndene krever. Det kommer ingen vesentlige signaler om vilje til å bryte med den kurs tidligere landbruksminister og påtroppende Frp-leder Sylvi Listhaug la.

Staten framstiller sitt eget tilbud som en mulighet for inntektsvekst, men ikke noe tyder på at det i Regjeringskvartalet er vilje til å rette opp den inntektsutviklingen som har vært for svak over flere år. Vi ser ingen spor av en forståelse av hva som skal til for å dempe tempoet i nedleggingen av gardsbruk, og vi ser lite som tyder på at det er vilje til å gjøre matproduksjon til en mer attraktiv karriereveg for nye generasjoner.

Så må vi legge til at det heller ikke var grunn til å vente all verden. Selv om Frp er ute av regjeringen, handler politisk realisme om at en regjering ikke brått skifter kurs etter åtte år.

Bøndene har tatt statens tilbud tilbake til sine egne kammers, for å se nærmere på hva det i detalj innebærer. Småbrukarlaget har omtalt det som et hån mot norsk matproduksjon.Bondelaget mener regjeringen ikke anerkjenner alvoret i den økonomiske situasjonen i landbruket. Det er overraskende dersom tilbudet ikke blir avvist. Tilbudet blir dermed oversendt Stortinget, der Frp vil sørge for at det blir vedtatt.

Det betyr ikke at vi ikke går spennende uker i møte. Vi vil se at det store engasjementet i debattspaltene og på sosiale medier tas ut i andre rom og på andre arenaer. Vi vil få et sterkere inntrykk av i hvilken grad bøndene mener alvor.

Vi vil forhåpentlig vis få en debatt som viser hvor vidt opposisjonen klarer å samle seg om en alternativ politikk til regjeringens. Dersom høsten valg ender med regjeringsskifte, er årets jordbruksoppgjør et forspill på hva som venter. Dette er ingen enkel ball å få i fanget, verken for Ap eller Sp.