Det betyr at prosjektet nå blir realisert, står det i en pressemelding fra Gudbrandsdal slakteri.

Ved å gå inn med kapital til realisering av slakteriet, legger Jæder og Fatland til grunn at prosjektet blir holdt innenfor de rammer som er kjent i dag.

Styreleder i Gudbrandsdal Slakter AS, Terje Jonny Sveen, påpeker dette som en merkedag for landbruket og folk flest i Gudbrandsdalen og Indre Østlandet.

«Vi får nå på plass arbeidsplasser og verdiskapning basert på egne råvarer og det vi er gode på i vår region. Et merkelig 2020 har forsinket oss, men også gjort at planene vi nå har, er bedre enn om vi hadde satt spaden i jorda i fjor», sier han i pressemeldingen.

Jæder og Fatland er nå glade for at slakteriet blir en realitet. De går inn med en kapital på minst 60 millioner, heter det i pressemeldingen.

«Det enorme engasjementet i regionen, samt at det nye slakteriet blir plassert midt i Østlandets spiskammers, har vært avgjørende for vårt valg, uttaler Terje Wester,» sier konsernsjef i Fatland.

Jæder er i alt gang med å se på produksjonsmuligheter.

«Dette er en stor dag og en strategisk viktig satsing. Det bidrar til å sikre oss tilgang på gode, lokale råvarer fra Gudbrandsdalen. Vi ønsker å se på videreforedling på Otta, slik at selskapet får lokalprodusert enkelte produkter og kan promotere merkevaren «Gudbrandsdalen»,»sier daglig leder i Jæder, Guro Espeland.

Sel kommune stiller med tomt. Sel kommune sammen med Vågå kommune, går også inn som aksjonær i eiendomsselskapet.

Andre kommuner skal også ha saken opp til politisk behandling den nærmeste tida. Det betyr at flere kommuner i Nord- Gudbrandsdalen kan bli aktuelle som aksjonærer i eiendomsselskapet.

Les også

Er det god Ap-politikk å legge til rette for mindre samvirkemessig omsetning?

Les også

Slakteri på Otta - hva er regionen mest tjent med?