Framføring av InterCity-tilbudet til Lillehammer har stått høyt på prioriteringslista for samtlige partier. Men nå lugger det. Prosjektet er på ingen måte garantert å bli fullført slik det lenge er blitt lovet.

Tilbudet med InterCity er ikke ensbetydende med at det må bygges dobbeltspor hele vegen til Lillehammer. Men på betydelige deler av strekningen må dobbeltspor på plass. Dels for å bygge nye traseer, dels for å få lange krysningsspor. Alt med målet om flere togavganger og høyere hastighet. Også for gods.

En av strekningene er i fokus i Stange: Strekningen Kleverud-Sørli ønsker Regjeringen å stoppe framdriften på, ettersom 180 millioner kroner er fjernet fra revidert nasjonalbudsjett. Høyre har prestert å skyve hele IC-prosjektet ut i det uvisse. Først for 2022-budsjettet vil Erna Solberg føre prosjektet videre. Med forbehold.

Flere partier kommer bokstavelig talt på banen. 180 millioner kroner bør inn igjen i budsjettet, varsler Arbeiderpartiet. Også Fremskrittspartiet, Senterpartiet, SV, Kristelig Folkeparti og Venstre vil mye. Men blir satsingen vedtatt? Kan vi risikere at et flertall vil bygge, men likevel stopper? Vedtak i Stortinget er ikke smørbrødlister å plukke fra, men å gå for en helhet i politiske prioriteringer. Utfallet er fortsatt uvisst.

InterCity-prosjektet er avhengig av at ikke Hamar legger snubletråd for Innlandets utvikling

InterCity-prosjektet er også avhengig av at ikke Hamar skal legge snubletråd for Innlandets utvikling. Et flertall i formannskapet vil bygge ny stasjon i øst. Dersom kommunestyret senere i juni stadfester et slikt vedtak, blir det innsigelser på rekke og rad. Hamar kan komme til å ødelegge både for seg selv og for InterCity-prosjektets ambisjoner.

Ringsaker kommune og Lillehammer kommune har vist evne og vilje til å forstå premissene for store infrastrukturprosjekter. Gjennom samarbeid finner man fram til å gi og ta.

Det bør ikke være for seint for Hamar å komme inn på samme spor – samarbeidssporet. Hamar, og Innlandet, etterlyser framdrift for dobbeltsporet i Stange. Dette bør være en påminnelse om hvor viktig det er at Hamar selv velger et spor for framdrift og handling, ikke stans og parkering.