Det bør være mulig for syndere å rydde opp etter seg

Dumping: Det er funnet flere plasser hvor det er dumpet avfall langs Vågåvatnet.Foto: Vågå og Sel landbrukskontor

Dumping: Det er funnet flere plasser hvor det er dumpet avfall langs Vågåvatnet.Foto: Vågå og Sel landbrukskontor

DEL

gd mener
Landbrukssjefen i Vågå og Sel er bekymret, etter at det er avdekket fyllplasser og forsøpling langs Vågåvatnet. Det er åpenbart ulovlig å bruke vannkanten til deponering eller brenning av avfall, uten nærmere tillatelse.

Forsøplingen har havnet på bordet til Statens vegvesen, fordi vegvesenet er grunneier der de feste fyllplassene er funnet. Det er grunneiers ansvar å rydde opp, og inntil de skyldig melder seg eller finnes på annen måte, deler vi alle på kostnadene knyttet til opprydding. Nå er både kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen involvert. Fellesskapsutgiftene vokser med det offentliges engasjement.

Vi finner rester av gamle fyllinger mange steder. Mange av dem av historisk karakter, med skrap av mange slag. De vitner om tida før kommunal og interkommunal renovasjon, og om et forbrukssamfunn som ikke helt hadde forstått konsekvensene av denne måten å skille seg av med gammelt på. De flest av dem gror ned. Ute av syne ute av sinn.

I dag er det mottaksordninger for det meste, eller klare regler for hvordan det kan håndteres på egen grunn. Å bruke vannkanten og andres eiendom er rett og slett ikke innafor hva som er akseptabelt.

Det bør være tilgivelse å få for folk som erkjenner dumskap.

Statens vegvesen vil vurdere hva de skal gjøre med det folk har tippet, lagt fra seg eller forsøplet på vegvesenets grunn. Det bør ikke herske særlig tvil om at det skal ryddes.

Etaten vil også vurdere eventuelle reaksjoner mot dem som har etablert sine private fyllinger på statens grunn. Det er helt greit, det finnes straffebestemmelser for slikt. Men aller først bør det utgå en melding om at det er mulig for syndere å rydde opp etter seg. Det bør være tilgivelse å få for folk som erkjenner dumskap.

Vil ha slutt på griseriet i vannkanten


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags