Gå til sidens hovedinnhold

Det er å håpe at fokuset på næringsarealer i GD bidrar til mer aktivitet fra fylkeskommunen og fylkesordførerens side

Artikkelen er over 1 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


GD skriver 8. august om hvordan AP og Sp vil beholde fylkeskommunens eierskap til betydelige deler av næringsområdet i Hovemoen inntil det kommer gode prosjekter som gjør det naturlig å selge areal. GD mener det er et vettugt standpunkt.

Det er Lillehammer Høyre uenig i. Det er tvert imot et vettugt standpunkt om fylkeskommunen er sitt politiske utviklingsansvar bevisst og aktivt blir med her og nå for å få forløse gode krefter for mer næringsareal, og ikke fokuserer først og fremst på sitt eierskap og hvem de kan selge til. Fylkeskommunens primære oppgave er ikke å være eiendomsbesitter av denne type areal.

Hvorledes skal fylkeskommunen nærme seg sitt ansvar som en næringspolitisk aktør når den selv sitter med arealet?

Det er forståelig at det er et dilemma. Fylkeskommunens to hatter blir åpenbare, på den ene siden er de premissleverandør sammen med kommunen for utvikling og regulering av areal, på den andre siden besitter de selv arealet og vil altså også styre ut fra eierskapsbetraktninger.

Problemet er at det siste fører til passivitet og en tanke om at vi skal holde på ”gullet”. Det er ikke til Lillehammers beste, det er ikke til vår regions beste.

Det er et hinder for lokaldemokratiet når man på regionalt nivå ønsker å styre utviklingen av de lokale (kommunale) forhold basert på eierskap, og ikke basert på politisk ønskede løsninger. Fylkeskommunen bør i slike tilfeller først og fremst lytte til de lokale (kommunale) politiske ønsker og behov.

Vi trenger mer næringsareal i Lillehammer, og vi trenger en fylkeskommune som bidrar nettopp til det. Det er å håpe at fokuset på næringsarealer i GD de siste dagene (og som har vært over lengre tid) bidrar til mer aktivitet fra fylkeskommunen og fylkesordførerens side.