Gå til sidens hovedinnhold

Det er åpenbart riktig å se Gålå, Kvitfjell og Skei i sammenheng

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


– Kvaliteten og attraksjonsverdien på Skei, Gålå og Kvitfjell er avhengig av at vi holder igjen noen relativt uberørte områder imellom disse, skriver mangeårig lokalpolitiker i Ringebu, Berulf Vaagan i et debattinnlegg i GD. Han følger opp et utspill fra Gausdal, der Renate Segtnan fra interessegruppa for bevaring av Gausdal Nordfjell tar til orde for en felles arealplan for disse områdene.

Utbyggingspresset på etablerte hyttedestinasjoner er formidabelt. Slik har det vært noen år. Utvikling i hyttemarkedet er det som sammen med endringene i landbruket bidrar til de største endringene i mange lokalsamfunn i Gudbrandsdalen. Slik kommer det til å være noen år framover. Ett av de spørsmål vi er nødt til å stille, er om vi har tilstrekkelig god styring med utviklingen, og om utbyggingstakt og arealforbruk bør gi grunn til bekymring.

Vaagan skriver om å holde igjen «noen relativt uberørte områder». Vel så viktig er det å ta vare på de kvaliteter som er skapt gjennom årelang bruk av både Skei, Gålå og Kvitfjell, for eksempel gjennom setring og beitebruk.

Gålå-utbygger Pål Egil Rønn snakker om at «folk flest» nå kjøper hytter til 6 millioner kroner. Det er mulig å tenke ulikt både om hvem «folk flest» er, om hva «folk flest» har råd til, og om et skattesystem som gjør det til bedre butikk å kjøpe hytte enn å investere i nesten alt mulig annet. Det viktige med utsagnet til Rønn, er at det bekrefter hvor stort og hvor alvorlig utbyggingspresset i hytteområdene er.

Den enorme etterspørselen vil selvsagt ikke vare evig, men Rønn har trolig rett i at det må en betydelig renteøkning til før dette snur. Eller et dramatisk skifte, for eksempel i skattepolitikken. Inntil det skjer, er det behov for å skape større bevissthet rundt arealforbruk, naturkvaliteter, og kulturkvaliteter i og rundt utbyggingsområdene. Og det er åpenbart riktig å se Gålå, Kvitfjell og Skei i sammenheng.