Et spleiselag
mellom staten, fylkeskommunen, kommunene, Eidsiva Bredbånd, Gudbrandsdal Energi og hustandene i området, gjør at det neste år blir mulig å koble seg til fibernett på hele strekningen mellom Fåvang og Kvam, vest for Lågen. Halvannet år har prosessen så langt tatt. Dette viser hvor tungt det er å sørge for ny og nødvendig digital infrastruktur i områder med lav eller ingen lønnsomhet.

Bredbånd til 1000 husstander som ellers ikke ville fått det, er en gladmelding. Men ikke bare det. For heller ikke gjennom dette spleiselaget nås alle. Kommunene er inne med i alt seks millioner kroner, hvilket betyr 6000 kroner for hver husstand. Fylkeskommunen er inne med samme beløp. For at flere skal få tilbudet, må nye millioner på bordet.

Vi applauderer gjerne kommune- og fylkespolitikere som tar ansvar for innbyggere som ellers ville blitt etterlatt i et statlig tussmørke. Mange distrikters manglende tilgang til fibernett har vært en gjenganger i den politiske debatten alt for lenge. Det som nå skjer i midtdalen er nødvendig av en eneste grunn: Staten har unnlatt å ta det ansvar staten bør ha for at alle har tilgang til høyhastighets bredbånd.

Det er ingen formildende omstendighet at staten er med på spleiselaget. Det er galskap at et lite land skal måtte involvere tre forvaltningsnivåer både politisk og administrativt, for å gi folk grunnleggende infrastruktur. Det tar tid, og det er unødig byråkratisk, og det gjør ting dyrere.

Heldigvis ser det ut til at Regjeringen er midt i en viktig oppvåkning. Tidligere denne måneden uttalte digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) at leveringsplikt for bredbånd må til for at Norge skal kunne ta ut det fulle potensialet som ligger i digitalisering og ny teknologi. Det var jammen på tide.

Bygger ut fiber i midtdalen: – En avtale verdt 70-100 millioner kroner