Helt siden 1990 har naturreservatet Lågendeltaet, som renner ut i Mjøsa, vært fredet av lovens strengeste vern. Nå vil flertallet i Lillehammer kommune og staten, med samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i spissen, bygge en firefelts motorvei tvers over deltaet. Det er dårlig nytt for fuglene og dyrene som holder til der.

Knut Arild Hareide forsvarer prosjektet med at det ikke finnes bedre alternativ. Hareide og flertallet av den politiske ledelsen i Lillehammer skaper en kunstig tanke om at firefelts motorvei er nødvendig. Hareide får det til å høres ut som at man er tvunget til å velge mellom å ofre et fredet naturreservat, et landbruksområde eller uberørt natur. Det har blitt snakket for mye om hvor og for lite om. Store nye veiprosjekter er nesten alltid dårlige prosjekter for klima og natur, nettopp fordi det er prosjekter som øker utslippene og bygger ned naturen. Det er banalt hvordan en vei vi ikke trenger skal få større verdi enn fredet natur.

Naturreservatet inneholder verneverdige dyrearter, blant annet 15 forskjellige andetyper, deriblant den rødlistet arten «Knekkand». Vernet finnes med formål om at det skal beskytte naturen for tekniske inngrep og i perioder all form for ferdsel. Lågendeltaet er en av få gjenværende innenlands feltene i Norge. Den typen naturområde som enten er rik på biologisk mangfold eller inneholder utrydningstruede arter. Naturen det blir stadig mindre av, som FNs naturpanel har erklært som en global krise på samme størrelse med klimakrisa. Handler vi ikke nå, enten det er å hindre utbygging eller å redusere det økologiske fotavtrykket vårt, vil det en gang bli for sent.

Om dispensasjonen påfaller prosjektet, funker ikke lovverket etter formålet sitt - å verne verdifull natur. At naturen har egenverdi uavhengig av innhold, og betydningen den har for enkeltmennesket, er kanskje det viktigste vernet overfor hvert ønske om utbygging og nedbygging. Det beste for Lågendeltaet, mennesker og kloden er enkelt og greit og la være og bygge ny motorvei. Den pågående naturkrisen er et problem, ikke kjøretiden.

Sigrid Moltumyr, kommunestyrerepresentant i Fjaler (MDG), elev ved Nansenskolen