Gå til sidens hovedinnhold

Det er håp for politiet...

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Polititopper og politikere med ansvar
for politiet feirer at tilliten til etaten er på veg opp. Det må de gjerne gjøre.

De må gjerne peke på politireformen når økt tillit skal forklares. Men de må også se hva den samme undersøkelsen avdekker av forskjeller. For tilliten til politiet er lavere i områder med spredt bosetting enn i sentrale områder.

Justisminister Monica Mæland (H) er bekymret over at «noen går til valg på å skru klokka tilbake», i tro på at flere lensmannskontorer og kontoradresser skal gjøre jobben. Vi deler den bekymringen. Det er ikke slik at gårsdagens politi er svar på morgendagens utfordringer. Det var behov for å gjøre noe med organiseringen av politiet. Det var behov for å tenke nytt, og det var behov for også å tenke struktur.

Å snakke om at noen tror flere kontoradresser skal gjøre jobben, er å karikere debatten

Samtidig finnes det bare ett godt forsvar for politireformen. Det er å erkjenne svakheter. Det er å innrømme at mindre tettsteder og områder med spredt bosetting har kommet dårlig ut, og å sørge for at dette rettes opp.

Det vi har sett i løpet av mange år med utredninger, debatt og iverksetting, er både en forventningskrise og en ressurskrise. Hvis det ikke gjøres noe med geografiske skjevheter, blir det også en fordelingskrise.

Å snakke om at noen tror flere kontoradresser skal gjøre jobben, er å karikere debatten. I 2020 konkluderte Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) med at oppbyggingen av mer sentrale enheter har gått på bekostning av det lokale politiet. Gudbrandsdalen har mistet mer enn bare kontorlokaler. Den justisminister, politidirektør og politimester som erkjenner og som retter opp dette, vinner også økt tillit i distriktene.

Når kniven trekkes, haster det like mye på Dovre som i Groruddalen

Åtte år senere viser publikums reaksjoner at politiet ikke oppfyller deres behov

Systemlojale politiledere har et troverdighetsproblem