Når koronakrisen er over oss er det noen som står på sent og tidlig for oss vanlige arbeidstakere. Tillitsvalgte på alle nivåer jobber for å sikre arbeidsplasser. De jobber for å holde mest mulig av hjulene i gang i samfunnsmaskineriet, og for å sikre at de som på en eller annen måte er rammet av krisen ikke blir sittende igjen med en for stor del av regninga.

Tillitsvalgte på våre arbeidsplasser jobber sammen med ledelsen for at skadevirkningene skal bli minst mulig for bedrifter og ansatte. Det samarbeides om smitteverntiltak for å hindre at bedrifter blir stengt ned på grunn av smitteutbrudd i bedriften. Det kan i noen tilfeller innebære ulemper for ansatte som kan få endret arbeidstid og skiftordninger på kort varsel. Det kan handle om å isolere grupper av ansatte fra hverandre for å hindre smittespredning. I mange tilfeller vil det være nødvendig å gå til permitteringer av deler eller hele arbeidsstokken. Da er det spesielt viktig at vi har tillitsvalgte på plass som kan stå på for sine kolleger. De tillitsvalgte skal veie flere motstridende interesser mot hverandre til beste for de ansatte og for å sikre at vi har en arbeidsplass å gå til når krisa en dag er over.

På regionalt nivå har vi fagforeninger med tillitsvalgte som har fått hverdagen snudd opp ned i disse tider. Her hadde man fullt fokus på vårens lønnsoppgjør. Fagforeningene har måttet stenge ned all reisevirksomhet og all kurs- og møtevirksomhet. Alt fokus er nå retter inn på å gi råd og støtte til lokale tillitsvalgte slik at de kan gjøre en best mulig jobb.

På nasjonalt nivå har vi tillitsvalgte i fagforbundene og LO. Her var også fokuset på lønnsoppgjør når viruset rammet landet. Fellesforbundet hadde nettopp startet forhandlinger med NHO i frontfaget. Her ble det enighet om å utsette hele lønnsoppgjøret til august. Nå har forbundene og LO to hovedfokus. Det ene er på støtte regionale og lokale tillitsvalgte på best mulig måte. Det andre hovedfokuset er retter inn mot myndigheter og arbeidsgiverorganisasjoner. Det er det som kalles tre-partssamarbeidet i det norske arbeidslivet. Et eksempel på dette er de nye reglene for permittering som kom på plass i forrige uke. Regjeringens forslag til tiltakspakke tok ikke tilstrekkelig hensyn til arbeidstakerne. Det var bare etter press fra forbundene og LO at det kom på plass ordninger som skal lette byrdene for arbeidstakere som blir permittert.

Så hvis du ikke før har sett nytten av å være fagorganisert bør du tenke deg om en gang til.
Uten en sterk fagbevegelse ville Norge hatt dårligere forutsetninger for å takle utfordringene vi ser i dag.

Effekten av samhold og solidaritet kan ikke overvurderes.

Jan Wiggo Hageløkken, leder i Fellesforbundet avd. Lillehammer