Aldri har samfunnet vært bedre økonomisk rustet til å ta ansvar for folk som mangler et noenlunde trygt økonomisk fundament i livet. Likevel vokser køene hos Frelsesarmeen og andre som forsøker å få tilværelsen til å henge sammen for folk som ikke klarer seg på egen inntekt eller offentlig støtte.

Vi vet at mange sliter. Statens strømstøtte dekker ikke hele den voldsomme prisøkningen på strøm. Oppå det som for noen har vært et mareritt gjennom flere måneder, kommer en generell prisøkning på nesten alle varer og tjenester. Året 2022 er åpenbart vanskelig for mange. Fortsatt er det likevel slik at de fleste av oss lander trygt hver eneste måned. Vi må gjøre noen justeringer og tilpasninger i forbruket, men for det store flertall er livet fortsatt levelig.

Kostnadsøkningene som rammer folks privatøkonomi har utløst massive protester. Oppslutningen om regjeringspartiene faller som en stein. Stor usikkerhet kan raskt føre til endringer i tilliten, både folk imellom og mellom folk og folkevalgte.

Det er noe paradoksalt ved situasjonen. Aldri har det stått bedre til med statsfinansene. Aldri har fellesskapet har så gode forutsetninger for å hjelpe folk som ikke klarer seg på egen hånd. Likevel vokser køene med folk som trenger nødhjelp i form av handleposer med helt nødvendige varer.

Det er et massivt politisk flertall for å holde igjen på offentlig pengebruk, for å unngå kraftigere renteøkning enn nødvendig. Også vi mener dette er fornuftig. Men folk i køene hos Frelsesarmeen og Fattighuset, som ikke aner hvordan de skal komme seg igjennom den neste måneden, har aldri vært verken pris- eller rentedrivende. Det kler et velferdssamfunn dårlig at folk som ikke har til mat bordet må be frivillige organisasjoner om hjelp.