Du har kanskje hørt ordet «Manspreading» – begrepet som brukes om menn som sitter med beina spredt fra hverandre i kollektivtrafikken og tar opp mer enn ett sete. Menn som tilsynelatende har så mye på lager, at de bare må ta større plass.

Manspreading foregår ikke bare på bussen. Vi møter skrævende menn i arbeidslivet, i politikken, i den offentlige debatten og i sosiale lag. Menn som tar mye plass, selv om de ikke har den beste forutsetningen til det. Menn som ikke er redd for å si ifra, som vet best og alltid skal ha det siste ordet. Menn som aldri klarer å gi slipp på den makten de en gang hadde, menn som får noen til å skrive bok om seg selv, så de skal være sikre på å bevare plassen sin for evig og alltid.

Når noen tar stor plass, må andre vike. I politikken er det altfor få kvinner, i næringslivet mangler det kvinnelige ledere og i styrene er menn i overtall. I alle kommunestyrer i Gudbrandsdalen, bortsett fra to, er mennene i overtall. Bare seks av de 25 nye kommunestyremedlemmene i Nord-Fron er kvinner.

Lav kvinneandel er et tap for befolkningen, for utviklingen og for demokratiet. Vi får utvalg, formannskap og kommunestyrer som ikke representerer folket. Når listetoppene i tillegg har altfor få unge kandidater, blir samfunnsutviklinga i for stor grad styrt av aldrende menn.

Vi kvinner kan bli flinkere til å si vår mening. Vi kan bli tøffere til å ta på oss verv og lederstillinger. Vi damer kan bli flinkere til å stemme på hverandre inn og ta en plass i politikken. Vi kan bli flinkere til å delta i den offentlige debatten og ta den posisjonen vi er rustet til, vel så godt som menn.

En kvinnelig samfunnsdebattant gir beskjed om at hun ikke orker signere debattinnlegget fordi hun får så mange nedlatende tilbakemeldinger fra eldre menn. Flere kvinner, som kunne vært aktive i den offentlige debatten, forteller det samme. Senest forrige uke fikk jeg selv en tekstmelding fra en eldre mann som skulle komme og foreta litt voksenopplæring, dersom jeg ikke snart fikk ut et debattinnlegg. En kvinnelig kollega med to mastergrader i politikk fikk beskjed fra en eldre politiker at hun burde sette seg litt inn i politikk før hun ringte. Vi damer kan være i tretti- eller førti årene og likevel bli snakket til som om vi er små jenter.

Kvinner opplever generelt i større grad å bli utsatt for diskriminering på grunn av sitt kjønn sammenliknet med andre grupper, viser oppdaterte tall fra Statistisk sentralbyrå. En større andel kvinner i politikken har opplevd hatefulle ytringer, sammenlignet med menn. Hele 70 prosent av kvinnelige folkevalgte mener at deres kjønn spiller en rolle i hatytringene eller truslene de har opplevd. Flere politikere vurderer å slutte, viser en fersk undersøkelse KS presenterte under Arendalsuka i august.

Ordføreren i Lillehammer de siste fire årene, Ingunn Trosholmen, har fått mye kritikk i den offentlige debatten, spesielt av godt voksne menn. Som ordfører, eller leder, må man tåle kritikk. Spørsmålet er om kritikken ville vært den samme dersom en mann satt i lederstolen. Holdningene ligger innebygd i kulturen rundt oss. De er ikke alltid like synlige. De bakes inn i små kommentarer og i måten vi forholder oss til hverandre på. De patriarkalske holdningene ligger der som et tåkete slør. Kvinner må ha hard hud for å holde ut.

Både Lillehammer og Lesja har hatt kvinnelig ordfører den siste perioden. I de samme kommunene er det også påfallende god andel kvinnelige politikere. 17 av 39 politikere i kommunestyret i Lillehammer er kvinner, 10 av 17 i Lesja.

Før neste kommunestyre- og fylkestingsvalg om fire år bør politikere på tvers av kommunegrenser gjennomføre en felles kampanje for å få flere kvinner i politikken. Ikke rekruttere kvinner fordi de er kvinner, men fordi det finnes mange svært dyktige og kloke kvinner som fortjener mer plass. Så må vi kvinner også tørre å ta den plassen og stå imot de skrævende beina vi vil møte på vår veg.