Gå til sidens hovedinnhold

Det er ikke Ringebu det står på

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


At vi har tabloide aviser i landet det er vi klar over. Det er et format på papir. At vi har aviser også med tabloid innhold har vi hatt i mange tiår, men når lokale regionaviser får både journalistikk og ledere som både er tabloide i innhold og mangler et minimum av grunnleggende interesse for kunnskap, da er det nytt.

GD har gjentatte ganger, i sine oppfatninger omkring ny E6 gjennom Ringebu kommune unnlatt å sette seg inn i, eller fortrukket og se bort fra konkret fakta omkring de aktuelle alternativ.

I forbindelse med ny E6 forbi Lillehammer har vi hatt gigantoppslag dag etter dag, uke etter uke om alternativ som alle skal gå gjennom et stort naturreservat, Lågendeltaet, som innehar landets høyeste vern. Mange riktige synspunkt er belyst fra trolig alle sider.

Når det gjelder E6 gjennom Ringebu kommune fra Fåvang til Frya, så har det ikke vært en spalte med interesse for fakta. Mye er tidligere skrevet, men fakta har vært vanskelig, ja uinteressant å nevne.

De alternative traseer som også kommunen har prioritert berører ikke ett dekar vernet areal, langt mindre noe naturreservat. Tvert imot flere kilometer mot Lågen består av eksisterende og godkjente flomforebygginger både fra NVE og andre statlige organ, herunder spesielt Fylkesmannen som det hete da. Disse forbygninger består av grov sprengstein fylt rett mot elva. Toppmasse av pukk og grus som er farbar med både traktor og bil. Ut over det så er det krattskog som i uminnelige tider har vært benyttet til vedskog når det passet grunneierne, eller ordinær beitemark.

I tillegg skulle eventuell ny E6 ikke følge strand/vannkant, men ligge på innsiden, der tidligere statlig godkjennelse var gitt av fylkesmann og NVE. Da av en fylkesmann og hans stab som forsto at han også primært skulle tjene befolkningen i sitt fylke. Men unnskyld, nå heter det jo Statsforvalter så da er kommuner og innbyggere ikke på lista.

Vi har jo også blitt overkjørt med at denne krattskogen absolutt er av høyeste verdi, ja til og med innholdet både hegg, or og furutrær de siste i et antall som kan telles på ei hånd og ikke er eldre enn at alle nålevende husker at de ikke var der.

Vi har et stort naturreservat, Lågendeltaet i Losna, kalt Fåvang naturreservat på over 3000 da som blir berørt. Der går allerede E6 gjennom reservatet og over dyrka mark, ingen har fått panikk av statens byråkrater over dette, men ei flomforebygging bestående av grov sprengstein og noen kratt med dertil hørende vegetasjon vil medføre at E6 skal bygges vesentlig lengre og med millioner i økte årlig transportutgifter.

Uansett så foreligger alle foreslåtte alternativ selvfølgelig utenom Ringebu sentrum og det har Ringebu kommunestyre for lengst sluttet seg til. Det er ikke Ringebu det står på i denne saken.

Erik S. Winther, fylkestingsrepresentant (Ap)