Det er ingen skam å snu, DNT!

- Legg bort byggeprosjektet og støtt de mange som vil verne om Strålvatnet!, er Naturvernforbundets oppfordring til DNT.

- Legg bort byggeprosjektet og støtt de mange som vil verne om Strålvatnet!, er Naturvernforbundets oppfordring til DNT. Foto:

Av
DEL

debatt

Den norske turistforening (DNT) bør innse at det er ingen skam å snu når det er svært gode grunner til det! I det omstridte prosjektet «Dronningsetra» som er DNTs planlagte store hytteprosjekt ved Strålvatnet i Nord-Fron, er det mange som har svikta og gått feil vei; kommunen, fylkesmannen, og ikke minst DNT sjøl.

Det er derfor god grunn til å minne DNT om deres egen formålsparagraf, fordi de selv kan komme til å bryte denne ved å insistere på å bygge «Dronningsetra» ved Strålvatnet i Gudbrandsdalen.

Formålsparagrafen lyder slik: «Den Norske Turistforening (DNT) skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.» Her understrekes at det er det enkle og naturvennlige friluftslivet DNT vil tjene med sin virksomhet. Det understrekes videre i strategidokumentet: «DNTs virksomhet med aktiviteter, hytter og ruter skal være naturvennlig.», og at «en rød tråd i strategien er bærekraft». Alt dette er honnørord som vi har hatt tillit til og respektert DNT for. Men nå undres vi: Har DNT gått seg vill og forlatt sitt eget erklærte verdistandpunkt?

DNT har med sine 500 hytter, mange av dem i urørt natur landet over blitt en av dem som medvirker til at naturen og dens mangfold er under press og stress. DNT-hytter med sin aktivitet og store trafikk av turister inn i verna og sårbare naturområder, fører i praksis til at DNT undergraver en av grunnsteinene i egen formålsparagraf: "DNTs virksomhet med aktiviteter, hytter og ruter skal være naturvennlig."

Hvem kan påstå at det å aktivt invitere mengder av folk inn i urørt og sårbar natur er naturvennlig? Årsaken til at så mange lar seg lokke til fjellturisme er trolig at de betjente "hyttene" er tilpassa høye krav til komfort og tilrettelegging for dem som ikke er så naturvante og naturbevisste av seg sjøl. Komfortabelt betjente hytter eller ubetjente med høy hyttestandard holder turistmengden oppe og presset vedvarende på naturen og dens skapninger.

De etablerte hyttene ligger der, med sine positive sider men også med negative konsekvenser for naturen. Er det ikke på tide å ta en pause i hyttebygginga, DNT? Ta en pause og tenk godt gjennom hvordan dere kan oppfylle det viktigste i det dere har forplikta dere til: DNTs virksomhet skal være naturvennlig!

Strålvatnet i Gudbrandsdalen ligger der med sin nær urørte natur, og fugler og dyr har sitt gode livsrom her. Fjellskogen, myrene og våtmarksområdene ligger i fred for stressende menneskelig aktivitet og ferdsel. Naturmangfoldet er rikt, på fugler, dyr og planter. Setereiere og andre lokalkjente kjenner naturen her, og de vet av erfaring hvor sårbar den er. Det har de blant annet tatt hensyn til ved å unnlate å bruke enkelte av de gamle stiene, siden disse forstyrrer traner og andre fugler som hekker i våtmarkene ved Strålvatnet.

Området her er også vinterbeite for elg, og er knytta til trekkruta for nord-Europas største elgtrekk. Det er planlagt å bruke flere millioner offentlige kroner på et merkeprosjekt om dette særegne elg-fenomenet, og prosjektet vil etter all sannsynlighet starte denne vinteren. Det ER virkelig gode grunner til å verne naturen her mot byggeprosjekter og økt ferdsel/aktivitet. Nord-Fron kommune og Fylkesmannen i Innlandet burde aldri gitt dispensasjon fra arealplanen for dette prosjektet! Men det er ennå ikke for sent, og DNT sitter med nøkkelen!

En gammel og klok fjellvettregel lød slik: Lytt til erfarne fjellfolk. Den regelen kan dere ennå følge for Strålvatnet, DNT! Dere kan begynne å lytte til dem som kjenner naturen her best, og dere kan ta inn over dere hvilke uttalte negative konsekvenser ei stor DNT-hytte vil få i dette naturområdet.

Vi vil minne DNT om hva de har forplikta seg til som en stor og mektig organisasjon i frilufts-Norge: Å verne om naturen, for oss og for våre etterkommere! Lytt derfor til kjentfolk og snu i tide! Legg bort byggeprosjektet og støtt de mange som vil verne om Strålvatnet!

Nelly Karidatter Einstulen, leder, Naturvernforbundet i Nord-Gudbrandsdalen


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags