– Det er kostbart å holde i stand bygninger som det egentlig ikke er behov for

Aud Stavheim Holseth (75) på Lora behøver ikke sette ord på sin store interesse for gamle hus. Bygningene på det spesielle tunet forteller mer enn ord kan si om hennes brennende engasjement for å ta vare på den verdifulle bygningsarven.