Innlandet har mange små og store museer spredt over hele fylket. Felles for alle er at de tar vare på viktig kulturarv og formidler vår nære og fjerne historie til et bredt publikum av tilreisende og lokale. At museene også er motorer i lokalt næringsliv er nok ikke så kjent. De eldste museene er mer enn hundre år, har overlevd en krig eller to og flere børskrakk, og skal selvsagt overleve koronakrisen også.

I 2019 hadde våre ni museer (Anno-Museene i Hedmark, Gudbrandsdalsmusea, Mjøsmuseet, Norsk Jernbanemuseum, Norsk Vegmuseum, Randsfjordmuseene, Skogfinsk museum, Stiftelsen Lillehammer museum og Valdresmusea) nærmere 800.000 besøkende og 350 faste ansatte. En stor andel av museumsgjestene er tilreisende, både fra utlandet og andre deler av Norge.

Hva skjer så i disse koronatider? Museene er stengt. Vi har ikke permittert våre ansatte, men alle ansatte arbeider for å ta vare på museene våre og styrke produktene til vi kan åpne igjen. Digitalt Museum blir videreutviklet, nye digitale produkter lansert og friluftsmuseene er åpne for publikum. Vi bruker også tidene til å ruste oss til å være med å bidra til videre vekst og utvikling i fylket vårt. På denne måten håper vi at dette kan være et bidrag til lokalt næringsliv som vi er helt avhengig av godt samarbeid med framover. Utenlandsmarkedet kan vi ikke satse på i år og det vil sikkert ta litt tid å ta det tilbake. Men med målrettet satsing og gode produkter bør Innlandet bli et trygt og attraktivt reisemål. Kulturturisten har lenge vært et økende markedssegment og vi har mye å by på.

De fleste nordmenn vil antakelig tilbringe årets sommerferie i eget land. Våre museer er attraktive tilbud, men vi er usikre på hvilke restriksjoner som vil gjelde i sommer. Uansett restriksjoner, vi har store friluftsmuseer hvor vi kan tilby gode opplevelser i trygge omgivelser og med god avstand. Vi arbeider nå for å tilrettelegge best mulig for at Norgesturistene kan bruke våre museer i sommer med attraktive tilbud og slik bidra til at våre dyktige reiselivsbedrifter kan får sårt tiltrengte inntekter igjen.

Hva betyr et besøk på museene våre? Hvis vi anslår forbruk per turistdøgn til 1500 kroner og at halvparten av de besøkende på museene er turister, gir museumsbesøkene økonomisk ringvirkning på 600 millioner kroner til Innlandssamfunnet. Vår ambisjon er å øke besøket og slik skape større ringvirkninger. Dette er ikke noe som museene alene kan stå for, men gjennom fortsatt målrettet samarbeid med offentlige myndigheter og lokalt næringsliv kan museene bidra til å skape vekst i Innlandet.

Det er naturlig at vi nå har fokus på koronaepidemien og å ta vare på hverandre. Like viktig er det å tenke på hva som skal skje etter koronaepidemien. Hvordan skal vi både vinne tilbake markedsandelene og styrke konkurransekraften?

Museene i Innlandet samarbeider kontinuerlig for å styrke tilbudet til publikum og ønsker å være en viktig medspiller i å gjøre Innlandet enda mer attraktivt for beboere og besøkende. For å nå et mål om økt besøk fokuserer museene på publikum og er villig til å hente erfaring og kunnskap fra næringslivet.

Produktene museene skaper må bli mer attraktive ved å imøtekomme besøkendes forventninger om gode opplevelser som gir innsikt i norsk kultur og historie. Museer og andre turistattraksjoner bør sammen sørge for god kvalitet og felles markedsføring i regionen. Potensialet for vekst er stort og effektene for Innlandsamfunnet vil være betydelig. Men det er kun hvis vi samarbeider at vi vil lykkes.


For Museumsforum Innlandet,
Jostein Skurdal, administrerende direktør i Stiftelsen Lillehammer museum