Sp-politiker Erling Lusæter (Sp) i Sel vil ha et interkommunalt spleiselag for å få gjennomslag i samferdselspolitikken. Lusæter mener kommuner og næringsinteresser på begge sider av fjellene bør gå sammen og ansette en person med hovedoppgave å påvirke sentrale myndigheter.

Vi forstår at fortvilelsen og frustrasjon føles både tungt og massiv etter altfor mange år med fånyttes kamp for å viktige prosjekter inn høyt oppe på statlige prioriteringslister. Regjeringens forslag til ny Nasjonal transportplan ble en bekreftelse på politikken i forrige plan, og levner lite eller intet håp om at nødvendige investeringer kommer.

Det trengs et bredt og sterkt folkelig engasjement, mer enn kommunefinansiert skjorte og slips i politikkens korridorer

Lokalpolitikere som følger boka og deltar i alle statens prosesser i arbeidet med nye investeringsplaner, svelger nederlag etter nederlag. Lojal opptreden for å sikre nye hovedveger og baneprosjekter i mer sentrale deler av Innlandet, har gitt dårlig avkastning for norddølene. Norddalen er sulteforet på statlige investeringsmidler, og lider åpenbart under at vår tids politiske forståelse av begrepet «å bygge landet» først og fremst handler om å bruke penger for stimulere vekstområder til enda mer vekst.

Det er neppe en felles lobbyist norddøler og vestlendinger trenger. Snarere handler dette om å bygge allianser med andre regioner med liknende utfordringer, og å finne fram til aksjonsmåter for å vise hvordan flaskehalser og utrygge veger faktisk også handler om storsamfunnets økonomiske sårbarhet. Til dette trengs et bredt og sterkt folkelig engasjement, mer enn kommunefinansiert skjorte og slips i politikkens korridorer. Det er lov å bli forbanna over å ha blitt sviktet i politikken, og det er også lov å vise at nok er nok.

Ber dølene endre strategi for å få bedre veg mellom øst og vest