Det er meget kritikkverdig at Lillehammer kommune igangsetter et så stort prosjekt uten å ha vært i dialog med næringen og sørget for tilstrekkelig med avbøtende tiltak

Av
DEL

aktuelt

Siden 16. september har innkjøringen til Kirkegata og Bankgata vært stengt fra Banken-krysset. Prosjektet som skulle stå ferdig i slutten av oktober er allerede på overtid, og nå varsles det en ytterligere utsettelse, til 13. desember!

Lillehammer sentrum drift er svært bekymret for handelen generelt og julehandelen spesielt i byen ved en slik forsinkelse.

Stenging av Banken-krysset har fått og vil få store økonomiske konsekvenser for handelen i Lillehammer sentrum. Butikkene i Lillehammer sentrum har i oktober måned hatt en gjennomsnittlig omsetningsnedgang på 6 % mot samme periode i 2018. For flere aktører i Kirkegt. har nedgangen vært nærmest katastrofalt mye høyere. Manglende tilgjengelighet i Banken-krysset har en vesentlig innvirkning på omsetningen i sentrum. Næringslivet i Lillehammer sentrum har ikke råd til ytterligere 1,5 måneds forsinkelse midt i julehandelen, den viktigste handelsperioden i året!

Det er meget kritikkverdig at Lillehammer kommune igangsetter et så stort prosjekt uten å ha vært i dialog med næringen og sørget for tilstrekkelig med avbøtende tiltak. Dette føyer seg inn i rekken av tiltak i sentrum fra kommunen sin side uten forutgående kommunikasjon med dem som rammes, og uten at midlertidige løsninger er på plass. Et slik prosjekt må planlegges ned til minste detalj før man igangsetter, dette for å begrense konsekvenser for byens næringsliv. Det er uhørt at man får mange ukers forsinkelser pga. manglende materiell; da har man etter vår oppfatning ikke planlagt prosjektet godt nok.

Det er for øvrig skremmende at flere av byens ledende politikere tar til orde for at Banken-krysset bør stenges for godt, uten å ha alternativene til innkjøring til sentrum klare. De samme politikerne har vedtatt at vi i Lillehammer skal ha et levende bysentrum. Dette er nok et eksempel på at det sies en ting, men tas til orde for tiltak som virker stikk motsatt. Politikerne må nå ta ansvar og sørge for god tilgjengelighet for alle som ikke kan eller vil bo i sentrum. Det å ville ha et levende sentrum innebærer faktisk at det må tas en del bevisste valg som en konsekvens av dette.

Handelen er helt avgjørende bidragsyter til livet i sentrum. Handelsnæringen er viktige leietakere for gårdeierne. Det er gårdeierne som med sitt løpende vedlikehold ivaretar historisk bygningsmasse, og som sammen med næringene i stor grad har skapt og skaper det sentrum vi har i Lillehammer i dag.

Tilgjengelighet til og i et bysentrum er vesentlig for et økonomisk bærekraftig sentrum. Alle som driver næring, er helt avhengige av tilgjengelighet. Det være seg varelevering eller atkomst for alle typer kunder. Dette er kritisk for å kunne etablere og lykkes med næringsvirksomhetene. Vi er på vei inn mot en av de viktigste handelsmånedene for et bysentrum, desember. Julehandelen er sammen med handelen i juli måned de største omsetningsmånedene i Lillehammer sentrum. Nå må vi sørge for å berge julehandelen, og så får gravearbeidene fortsette på nyåret, forhåpentligvis med en større effektivitet enn det vi har sett hittil.

Banken-krysset må åpne igjen nå!

Kjetil Schonhowd, styreleder, Wenche Haug Almestrand, daglig leder
Lillehammer sentrum Drift

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags