Gå til sidens hovedinnhold

Det er nå det gjelder!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bredbåndsutbygging har stått i fokus de siste årene. Pandemiens virkninger har mer enn noe annet vist hvor viktig tilgang til høyhastighetsbredbånd er for både bedrifter og oss som innbyggere.

Innlandet har tatt betydelige steg de siste årene, slik at det i dag er 80 prosent av husstandene som har god dekning. Det er om lag 35.000 husstander som gjenstår. Det er imidlertid gjort vedtak og bevilget til om lag 12.500 av disse.

Engasjement og bidragene fra kommuner og frivillige har sammen med fylkeskommunens koordinerende jobb og økonomiske bidrag vært avgjørende for denne utviklingen. Vi har dessuten hatt utbyggere som har tatt tak.

De statlige bidrag har selvsagt vært viktige. Det er gledelig at Stortinget i disse dager vedtar en klar målsetting om at alle skal ha tilgang til høyhastighets internett med minimum 100 megabit pr. sekund innen 2025. Dette har vært viktig for Arbeiderpartiet. Dette må også ligge til grunn for Innlandet når fylkestinget skal vedta strategi om bredbånd i midten av juni.

Det er beregnet at det med 97 prosent dekning med minst 100 megabit vil kreve om lag 1,4 offentlige kroner for å nå målet.

I hovedutvalg for næring i Innlandet fylkeskommune la Arbeiderpartiet og Senterpartiet fram forslag at det må ligge 100 prosent dekning med minimum 100 megabit pr. sekund til grunn. Vi håper på at fylkestinget slutter seg til dette. Det vil kreve mer offentlige bidrag, hvor mye vites ikke eksakt. Selv om vi her snakker om flere hundre millioner i tillegg til de 1.4 milliardene som er nevnt ovenfor, er dette en pris storsamfunnet må legge på bordet for å sikre grunnlag for utvikling i hele Innlandet.

Selv om fylkeskommune og kommuner fortsatt skal bidra, er det avgjørende at det nå legges en forutsigbar nasjonal plan med penger de nærmeste åra for at man skal komme i mål.

Innlandet har fått 44.4 millioner statlige kroner til bredbånd i 2021. Hvis dette skal være nivået vil det ta over 20 år før vi er i mål.

Full dekning og handling er viktig for Arbeiderpartiet. Det er nå det gjelder!

Per-Gunnar Sveen, leder (Ap) av hovedutvalg for næring i Innlandet