Gå til sidens hovedinnhold

Det er trangt i Øyer...

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Politikerne i Øyer tar seg god tid. Torsdag vedtok kommunestyret å utsette avgjørelsen om hva som skal skje i det som er ungdomsskolens nærmeste nabolag. Hafjell Arena vil bygge flerbrukshall. Wellegruppen protesterer mot en slik utnyttelse, fordi dette arealet også er eneste mulighet Lilleputthammer Familiepark har for å vokse.

Dette er kommunestyrets andre runde om tomtesalg i dette området. I første omgang var Hafjell Arena alene på banen. Politikere og andre har diskutert blant annet framgangsmåte, spørsmål om forfordeling og riktig prising. At kampen om arealer nå inkluderer en ny aktør, er av det gode. Det bekrefter at utsettelsen i første runde var riktig, og det gjør det etter hvert mulig å danne seg et bedre inntrykk av hva området egentlig er verdt.

Også denne andre utsettelsen er fornuftig, og ikke bare for å avklare om den siste av to interessenter var tidlig nok på ballen.

Øyer sentrum er et nedbygd lokalsamfunn. Skogen mellom ungdomsskolen og Øyer gjestegård er ikke bare et potensielt næringsareal, den har også en verdi slik den står i dag. Dette må politikerne tenke både overordnet og helhetlig om. Dette burde være en viktig del av arbeidet med kommunedelplanen for Øyer sør, slik opposisjonen har foreslått.

Det samme bør ungdomsskolen være. Kanskje kan tomta det nå knives om brukes til hall, til utvikling av Lilleputthammer, eller kanskje begge deler. Dette bør gjøre det aktuelt også å selge skolen, for å bygge en ny og moderne ungdomsskole på et annet sted.

Planarbeidet i Øyer går altfor sent. Vi forstår at det kan være frustrerende å måtte vente på avklaringer, og det er leit dersom tempoproblemer i planarbeidet fører til at gode tiltak skrinlegges. Samtidig må politikerne ta seg tid til å løfte blikket. Dette handler ikke bare om noen mål med skog, men om samfunnsutvikling i et litt større perspektiv.

Lilleputthammer-eieren truet med å legge ned – nå blir omstridt tomtesalg utsatt