– Det er uansvarlig å sende et budsjett som ikke er bærekraftig på høring

Høyre mener budsjettforslaget til kommunedirektøren er så lite bærekraftig at de ønsker at jobben gjøres på nytt.