Gå til sidens hovedinnhold

Det er useriøst og uansvarlig at denne predatoren skjermes, bare fordi bare den er en fugl

Artikkelen er over 2 år gammel

debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De tre skarvene på bildet satt og tørket og pusset fjærene ved øya ovenfor Hunderfossdammen 7. mai. Etter de ferske guanostripene på skjæret å dømme, så har de hatt et vellykket fiske.

Første skarven var på plass her rett over påske, sies det Hvis disse tre ikke-hekkende ungskarvene er her i Innlandet fram til midten av november - og eter 0,5 kg fisk hver dag - så vil disse tre sette til livs opp mot 300 kg fisk.

Hvor mange mellomskarv som ankommer i mai rundt om innlandet, vet ingen. Trolig er det minst et tresifret antall. Og noen tusen invaderer vassdragene over hele Østlandet fra juli og august.

"Verre enn minken” er navnet på et gammelt fluemønster som har ord på seg for å ta fisk. Med nykommeren i norsk fauna, mellomskarven, har vi fått en som er mye verre enn minken.

Til tross for det, er det jaktida her i innlandet på skarv bare fra 10. august og ut året - i praksis til isen legger seg. I Oslofjorden, som har blitt proppfull av mellomskarv, er det bare lov å jakte på den i oktober og november - og bare på de med hvitt bryst, dvs årsunger.

Minken derimot, er det jakttid på hele året - også mens minken har unger.Staten deltar stortilt i minkjakta med sine SNO-mannskaper. Det er fordi minken tar egg og dreper fugleunger i fuglereservatene langs kysten, sier ornitologene. Men da kan vel vi i Innlandet få jakte skarv hele året? Hos oss er det ikke mulig å felle skarv som har egg eller unger, fordi den hekker ikke her, men ved kysten - primært i Oslofjorden.

Dersom en skal kunne verne fiskefaunaen i Innlandet mot den ekspansive mellomskarven, så må en hos oss ha jakt på den hele året. Hvis en har seriøse hensikter med å redde kysttorsken i Oslofjorden, som nå fredes fra 15. juni, må en utvide jakttida på skarven der og tillate jakt også på produksjonsfuglene - dvs de voksne helsvarte fuglene.

Erfaringene fra våre EU-naboer som er helt omkommen av mellomskarv, viser kollaps for fiskefaunaen i de mest skarvetette områdene. I EU er mellomskarven forbausende nok fremdelses fredet, til tross for at antallet etter fredning har økt fra ca 4 000 til i dag over 1,4 mill individer. Birdlife International må ha skaffet seg en særdeles gunstig “bordplassering" i EU for å fremme sin interesse for fugl.

Vi fiskere - også fiskebiologene - skjønner at ornitologene er begunstiget til å sitte øverst ved bordet, tett ved Elvestuens høysete, mens vi er henvist til nederst ved bordenden og må vente til mellomskarven har tatt sitt. Mellomskarven er ingen utrydningstruet fugl - snarere tvert om. Det er useriøst og uansvarlig, at denne predatoren på fisk - “verre enn minken” - skjermes bare fordi bare den er en fugl. Åpenbart er det noe som må endres med “bordplasseringen” i naturforvaltningen både i Norge og EU.