– Det er veldig tungt hvis alt blir misforstått og krisemaksimert

– Jeg er veldig glad for at det i mandatet for det videre arbeidet, som kom fra Helse Sør-Øst torsdag, står Mjøssykehus ved Mjøsbrua, sier Anne Enger, avtroppende styreleder i Sykehuset Innlandet.