Det gamle får stå – det nye skal vekk

Snart kan lokalbefolkning og tilreisende gå til fots på trygge gangstier langs Mesnaelva gjennom Lillehammer sentrum.