Gå til sidens hovedinnhold

Det handler ikke om for eller imot rydding av plast, men om en organisasjon som er blitt svært så politisk farget

Artikkelen er over 1 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det hersker stor uro rundt årets TV-aksjon. Bønder, jegere, fiskere og senterpartister spesielt, får så hatten "passer" i media for å stille spørsmål ved TV-aksjonen. Vi er snevre, vi er lite rause, vi har særinteresser, vi mangler vidsyn og vi hyler i kor. Vi evner heller ikke å se at aksjonen er øremerket for rydding av plast i Asias forsøplende sjøer.

De mest ytterliggående påstandene blir relatert til ulvebestand og rovdyr generelt. I tillegg hagler det av personlige angrep. For øvrig mener jeg det er riktig å påpeke at det er mer hensiktsmessig, fra alle leire, å argumentere for det man selv mener uten å ty til frontalangrep.

Jeg vil understreke at jeg uttaler meg på egne vegne. Dette er mine meninger. Jeg har veldig blandede følelser for innsamling til en organisasjon som WWF. Følelser blir ofte relatert til handlinger, og i denne sammenheng med god grunn.

WWF er under etterforskning for økonomisk støtte til grusomme handlinger som vold og tortur av mennesker. Det strider i mot alt jeg står for av etikk og moral - dersom vi får et resultat av etterforskningen som beviser dette. NRK burde foretatt en grundigere vurdering hvorvidt det var klokt å tildele WWF årets TV-aksjon, all den tid dette er offentlig kjente opplysninger. Jeg må påpeke at det bl a forelå en søknad fra Norges Miljøvernforbund der formålet var levende hav, rydding av norskekysten for plast i 5 år, samt å skape et engasjement for å hindre forsøpling av havet. Det kan ofte være lurt å starte med eget revir fremfor andres. Dessuten har jeg større tro på at forebygging er bedre enn pålegg. Der har vi alle en jobb vi gjøre bedre.

Og ja, vi er mange som stiller spørsmålstegn. Jeg registrerer at de kommer fra flere partier enn bare Senterpartiet. Diskusjonene foregår både i Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre. Dette handler ikke om for eller imot rydding av plast, men eksplisitt om en organisasjon som er blitt svært så politisk farget. Det har nok noe med hvilke saker organisasjonen WWF helhetlig står for og kommuniserer. Jeg kan heller derfor ikke unnlate å mene at de tidligere tildelte organisasjoner har vært relativt upolitiske og lettere å stå samlet bak som f eks Røde Kors og UNICEF.

Et annet moment jeg reflekterer over, er vi kommuner som er medlemmer av Utmarkskommunenes sammenslutning. Hele 98 kommuner i Norge er medlemmer av USS. For de som følger med så er USS partshjelp for staten der WWF går til søksmål mot Stortingets vedtatte rovviltforlik, og derav motarbeiding av eksisterende vedtak. Et forlik med bred tverrpolitisk forankring. Da handler ikke saken om man er for eller i mot rovdyr, men om at vedtatt politikk blir fulgt opp.

Kontigenten for å være medlem av USS var i 2019 kr 45 000 pr kommune. I rettssalen sitter mange av oss derfor på ene siden av bordet og bidrar som partshjelp. Er det da riktig å gi økonomisk støtte til motparten på andre siden av bordet? Selv om pengene er øremerket? I mitt hode blir det da en form for dobbeltmoral og i realiteten vil WWF få frigjort mere midler til å fortsette med søksmål.

Hvis ingen stiller kritiske spørsmål, får vi heller ingen progresjon. Jeg vil minne om at i Norge har vi et demokrati der det skal være rom for forskjellige meninger - dog i anstendige former - så ta derfor diskusjonen! Demokratiet er best tjent med en åpen diskusjon i en såpass polariserende og betent sak. Vi skal alle leve med å se oss selv i øynene og jeg lever godt med å si at jeg kommer ikke til å støtte årets TV-aksjon med de momenter jeg her har nevnt. Likeså går jeg heller ikke til angrep på de som vil gi penger til aksjonen, det må være opp til hver enkelt person å avgjøre.

Det eneste jeg påpeker, er at vi som representerer innbyggerne i våre kommuner skal tenke over hva vi bruker kommunale midler til. Vi, som folkevalgte, er tillagt stor tillit med å forvalte kommunens pengesekk til innbyggernes sitt beste. I min kommune har vi gjort vedtak på at det er skoleklasser som får økonomisk støtte for å gå med tv-bøssene. Dette går som bidrag til Polen-turer, der klassene får innblikk i det som er en del av krigshistorien vår. Det mener jeg er nyttige og vel anvendte kroner. Vi har en historie å videreformidle. Derimot ber jeg om respekt for å ha tatt et standpunkt til om jeg vil støtte årets TV-aksjon eller ikke, uavhengig av både politisk ståsted og toleranse.

Mariann Skotte, ordfører i Lesja (Sp)