Striden om dassen som gardbruker Anders Ledum på Tretten støpte fundament for ved Goppollvatnet i Øyerfjellet uten å søke, nærmer seg finalen. Med tre mot to stemmer har plan- og miljøutvalget i kommunen vedtatt å holde fast ved at Ledum skal nektes å bygge do.

Sjelden har et bygg på et par kvadratmeter skapt slik strid. Nå havner saken igjen hos Fylkesmannen i Innlandet. Der har man tidligere konkluderte med at minibygget ikke er i konflikt med de hensyn flertallet i planutvalget la vekt på sist de avslo søknaden. I siste runde har Senterpartiets representanter hengt seg mindre opp i formaliteter, og heller lagt sitt gode (?) skjønn til grunn.

Da fylkesmannen opphevet det forrige vedtaket, ble det samtidig sendt med et signal om at fordelene ved bygging av doen ville være klart større enn ulempene. Det fylkesmannen gjorde, var å gi kommunen en sjanse til å lande denne saken på bedre vis. Denne muligheten unnlot flertallet å benytte seg av.

Fylkesmannen ga kommunen en sjanse til å lande denne saken på bedre vis

Vanligvis er det fylkesmannen som står i vegen for små og store prosjekter i høytliggende områder øst for Lågen. Like vanlig er det da at Sp-politikere snakker om statlig overstyring og maktmisbruk. I spørsmålet om ja eller nei til en dass i Øyerfjellet, er alt snudd på hodet. Det er nok flere enn Anders Ledum på Tretten som sliter med å forstå hvordan dette henger sammen.

Ledum peker på andre tiltak i kommunen som er gjennomført uten at alle formaliteter har vært på plass. Man kan mene at det er usaklig å peke på både landskapssår og andre tiltak som det har vært gitt tilgivelse for av plan- og bygningsmyndighetene i Øyer. For den som opplever hvordan en liten sak brukes for å statuere et eksempel, er det relevant å peke på alle former for forskjellsbehandling. Og for politikere som snakker om «presedens», bør slike poenger være vesentlige.

Ikke noe skulle være enklere enn en dass

Gravøl og sørgedag for dassen

Anders fikk avslag på bygging av utedo – nok en gang