Gå til sidens hovedinnhold

Det haster å avklare veien videre for OL-anleggene

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Olympiaparken AS sitt behov for en oppgradering har lenge vært kjent. Det er antydet en kostnad på 160 -200 millioner kroner for å få oppgradert anleggene til dagens standard.

Covid-19-pandemien kan i 2020 ha medført et inntektsbortfall antydet til mellom 15 og 20 millioner kroner. Og det er brukt uttrykk som at selskapet per definisjon er teknisk konkurs. For å bøte på situasjonen, bevilget formannskapet nylig en sum på 1,5 millioner kroner - som tilskudd til selskapet. Med den avgjørelsen er det reist et spørsmål om hva konsekvensene vil være om selskapet slås konkurs?

Skal det offentlige ha ansvaret for forvaltningen av OL-anleggene, som ble bygget av fellesskapets midler for å gjennomføre et nasjonalt OL, eller skal private overta? Eventuelt en kombinasjon av privat og offentlig eierskap?

Dersom det offentlige skal ha ansvaret, vil det være helt avgjørende at staten bærer kostnadene. Lillehammer kommunes vanskelige økonomiske situasjon tilsier at dette kan ikke fortsette i kommunal regi slik som i dag. Prisen blir for stor sett i forhold til andre lovpålagte oppgaver som skal ivaretas.

Det er ingen tvil om at Olympiaparken betyr mye for det lokale næringslivet, og som arena for utvikling av fremtidige idrettstalenter. Men dersom private overtar anleggene, vil det reise spørsmål om til hvilken pris?

I tillegg til at risikoen er stor for at de ulønnsomme delene av anleggene etter hvert legges ned. Det betyr i tilfelle at de komplette OL-anlegget forringes sett i et historisk perspektiv.

Å forvalte og drifte et så stort anlegg som OL-anleggene er på løpende sparetiltak – over tid - vil åpenbart kunne etterlate en OL-arv i forfall. Det OL-arrangementet som fikk karakteren «tidenes beste OL».

Det kan ikke være tvil om at det haster med å få en avklaring på veien videre for OL-anleggene. Nøkkelen for en slik avklaring ligger hos regjering og Storting og Lillehammer kommune, sammen med idrettsorganisasjonene.

Jørund Hassel, Lillehammer (Ap)