Gå til sidens hovedinnhold

Det haster med krisehjelp

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Pellestova Hotell Hafjell har meddelt markedet og sine omgivelser at det med dagens smittevernregime ikke er mulig å holde åpent. Mange er i samme båt. For noen av dem kan konsekvensene være dramatiske.

Det tok tid å få på plass ordninger som kunne avhjelpe fortvilelsen hos næringsdrivende og arbeidstakere i rammede bedrifter da landet ble stengt ned i mars 2020. Det var til å begripe. Det er komplisert å lage treffsikre, fornuftige og rettferdige kompensasjonsordninger. Nå haster det å komme med ordninger som berger bedrifter som rammes hardt av smitteverntiltakene som ble innført ved årsskiftet.

Vi har ikke råd til at epidemien får lage dype sår som trenger mange år for å gro

I reiselivskommuner er ordførerne vitne til hvordan den nye nedstengingen slår ut. Jon Halvor Midtmageli er ordfører i Øyer, hvor nettopp Pellestova Hotell Hafjell ligger. Sammen med sin kollega Erik Sletten i Trysil, peker han på hvordan vintergjestenes uteblivelse gjør tilværelsen vanskelig for bedrifter som skulle bruke vinterukene til å hente seg inn etter korona-pregede 2020.

Det snakkes om permitteringer og økende arbeidsledighetstall, om likviditetskriser og stivbeinte regelverk, og om bedrifter som faller utenfor det staten har av kompensasjonsordninger. Bedriftseiere fortviler. Det samme gjør ansatte som frykter at permittering kanskje er starten på lengre perioder med ledighet og usikkerhet rundt egen økonomi.

For distriktskommunene er det krise dersom små og mellomstore bedrifter, som ellers er liv laga, bukker under som følge av smittevernreglene. Som samfunn har vi ikke råd til at epidemien får lage dype sår som trenger mange år for å gro.