Det hjelper å klage: Håvard (39) får kjøpe nabobruket og kan satse videre

– Det er hyggelig at det ordnet seg såpass raskt, sier Håvard Feiring. Han fikk først avslag på konsesjon fordi kommunen mente prisen var for høy for nabobruket han ønsket å kjøpe. Men det var før politikerne i Gausdal sa sitt.