Klima er et stort og viktig tema i dagens debatter. Begrep som miljøvennlig, bærekraftig og fornybart svimler det av, men hvordan kan vi få dette til i Ringebu kommune?

Nå som Senterpartiet er i vinden, liker andre partier å stemple oss som klimafornektere, fordi vi tenker annerledes. Det som går igjen i klimadebatten er kutt på kutt. Vi skal slutte å kjøre bil, slutte å spise kjøtt, aldri mer fly og alt dette skulle vi helst ha sluttet med i går.

I dagens samfunn er dette fullstendig urealistisk, så skal vi ha sjans til å redusere klimaavtrykket vårt, må det komme nye løsninger. Vi kan gi folket bedre løsninger, men vi kan ikke tvinge folket til å slutte å leve i dagens Norge.

Jeg mener, med Senterpartiet i ryggen, at en realistisk og bærekraftig klimapolitikk trenger norsk landbruk. Vi må utnytte de ressursene vi har i Norge for brødfø befolkningen.

Dyr på utmark i Ringebu er vår måte å bruke ressurser vi ikke klarer å ta i bruk på andre måter. Dette er områder vi ikke har mulighet til å bruke til annen matproduksjon, men som kan utnyttes av beitedyr. Bruken av utmarken i matproduksjon vil også gi flere fordeler forhold til klima, da dette gir CO2-binding i beitegress.

Økt skogproduksjon er det også viktig å legge til rette for i Ringebu kommune. Dette vil gjøre at vi kan binde større mengder CO2 her i kommunen. Vi mener at dette kan være et av de viktigste klimatiltakene vi kan bidra med og vil gjøre det vi kan for å stimulere til økt aktivitet i skogbruket.

Likevel trenger vi å gjøre mer i kommunen for klima. Et bedre kollektivtilbud i kommunen, og generelt hele Midt-Gudbrandsdalen, vil være avgjørende framover for å redusere utslipp i forhold til bruk av fossildrevne biler.

Det er ingen hemmelighet at det nesten er umulig å bruke kollektivt, om man ikke bor langs hovedveiene i kommunen. Vi mener det er viktig å styrke kollektivtilbudet i kommunen, som vil stimulere til at flere velger dette alternativet.

Det trengs flere togavganger og bussavganger i kommunen, og mulighetene rundt bestillingsruter må bedres. ‘’Reis smart’’- prosjektet i Midt-Gudbrandsdalen vil være et godt bidrag i styrkingen av kollektivtilbudet. Dette må vi støtte opp om og er positive til ideer som er med på å styrke de kollektive mulighetene i Midt-Gudbrandsdalen.

Jeg står for første gang på liste til kommunestyret i Ringebu kommune. Jeg har god tro på at Senterpartiet kan tilrettelegge for god klimapolitikk i kommunen.

Det hjelper ikke klimaet at vi skal kutte alt og stå i ro – vi må aktivt jobbe for gode og miljøvennlige løsninger som gjør at folk faktisk vil ta dem i bruk

LES OGSÅ: Lillehammer har mye bra, men bedre kan vi bli

LES OGSÅ: Dramatisk for forestilling og region om Peer Gynt svekkes

LES OGSÅ: Hvorfor skal noen som har blitt mobbet, isolert på skolen og kanskje ikke fått hjelp, flytte hjem for å stifte familie på samme plassen?

LES OGSÅ: Moglegheitenes region