Gå til sidens hovedinnhold

Det kan bli trangt om plassen på Mjøssykehuset

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Adm. dir. ved Kalnes sykehus ga i sak 50/2020 følgende kortfattede virkelighetsbeskrivelse: «Sykehuset Østfold har hatt overbelegg i store deler av året fra nytt sykehusbygg ble tatt i bruk på Kalnes i 2015. Denne situasjonen må endres for å sikre god pasientbehandling og en god arbeidssituasjon for medarbeiderne. I evalueringen av Kalnes som HSØ nylig gjennomførte, fremkommer det at SØ har en klar underdekning med hensyn til somatiske senger. Sykehusbygg har beregnet dette til 60 senger i dag, 80 senger i 2025 og 100 senger i 2030. I tillegg til for få sengeplasser viser evalueringen at det er for liten fleksibilitet i bygget, det er mangel på støtterom (poliklinikk, møter/undervisning m.m.) og arbeidsplasser, særlig for leger. Arealknappheten er så omfattende at det er store problemer med å finne plass til en ny MR som er helt nødvendig pga. den forventede økningen i pasientbehandlinger.»

Ovenstående realitetsbeskrivelse står i oppsiktsvekkende sterk kontrast til det vi finner i Byggeindustrien 18.11.2015: «Da Helse Sør-Øst RHF startet forprosjektet for Nytt Østfoldsykehus i 2010, ble det tidlig klarlagt at prosjektet lå an til å gå 6-700 millioner kroner over de fastsatte kostnadsrammene. I løpet av to måneder ble konseptet omarbeidet av en liten gruppe bestående av nøkkelpersoner fra byggherreorganisasjonen, arkitekt, rådgivende ingeniører på prosjektet og sykehuset.

– Vi så at vi måtte gjøre noe. I løpet av to måneder fikk vi ned arealet med 9.000 kvadratmeter, og flere tiltak ble implementert. Det viktigste var at vi fikk muligheten til å gå gjennom alle funksjonsløsninger på nytt og alle involverte var enige i at vi hadde et bedre prosjekt etter at vi hadde kuttet kostnadene, forteller prosjektdirektør Dag Bøhler.»

Fasiten er altså at Kalnes har for få sengeplasser og for liten fleksibilitet. Fra før er det dokumentert at sykehuset også har for dårlig funksjonalitet. Hva var så styrets vedtak i denne situasjonen, jo: «Endre innleggelsesmønster, redusere liggetid og antall utskrivningsklare pasienter», samt etablere 25 nye sengeplasser ved Kalnes og mer dagbehandling i Moss.

Ovenstående virkelighetsbeskrivelse fra Kalnes forelå på det tidspunkt da flertallet i Innlandet fylkesting bestemte seg i sykehussaken, men det er vanskelig å forestille seg at disse realitetene var allment kjent blant fylkestingets flertall. Det er det imidlertid god grunn til å spørre representantene om.

Den siste utviklingen ved Kalnes er utvilsomt kjent av HSØ, og vi kan forvente at denne lærdommen fra Kalnes blir brakt inn i konseptfasen for Mjøssykehuset. Det er likevel all mulig grunn for oss andre til å følge hele konseptfasen med argusøyne, særlig når selv ikke «nøkkelpersoner fra byggherreorganisasjonen, arkitekt, rådgivende ingeniører på prosjektet og sykehuset» klarte å forutse disse, nå så veldokumenterte, mangler og negative konsekvenser fra nedskaleringen av Kalnes.

Så opplendinger, forbered dere på fremtiden. Vær friske, det kan bli trangt om plassen på Mjøssykehuset. Og, det kan gå fort for seg i svingdøra på Moelv, hvis dere i det hele tatt blir innlagt.

Styrets vedtak om et stort akuttsykehus på Lillehammer er den beste garantien for trygghet, men da må fortsatt nedbygging av Lillehammer sykehus stoppes.

Inge Aarhus, Lillehammer