Gå til sidens hovedinnhold

Det kommer en tiltaksplan

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommentator Kathrine Lunde Solbraa skriver om forslaget til strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen, som har vært innom alle formannskapene i regionen og som torsdag debatteres i kommunestyrene. Om politikerne vil det slik sendes forslaget ut på høring slik at alle kan si sin mening.

Lunde Solbraa mener planen består av 13 sider med fine ord, men mener at det er vanskelig å få taket på om det er en kjerne i massen. Hun savner det friske grepet som virkelig kan gjøre en forskjell. Jeg håper disse ordene setter i gang en god debatt, både i media, rundt lunsjbordene i regionens bedrifter og på styrerommet til regionens næringsorganisasjoner. Om planen er god eller ikke skal jeg la andre vurdere, men jeg ønsker å komme med noen presiseringer.

Planen som nå foreligger, er en overordnet plan. Planen har kommet til gjennom innspill fra næringslivet, flere møter med politikerne i regionen og ved å identifisere og analysere nasjonale og internasjonale trender. Om vi hadde latt plandokumentet blitt stående alene slik det er nå, er det ingen tvil om at planen hadde vært mangelfull.

Men planen skal også ha en tiltaksdel. Denne utarbeides parallelt med at planen sendes ut på høring. Den overordnede planen gir altså noen sentrale prioriteringer. Videre skal det altså jobbes fram tiltak innenfor disse. Tiltakene skal vi jobbe frem sammen med næringslivet, der vi skal snakke representanter for regionens bedrifter, i tillegg til styrene i næringsorganisasjoner. Og selvfølgelig alle som tar kontakt med oss skriftlig eller muntlig med sine synspunkter.

Et av punktene som har skapt mye debatt, er næringsarealer. I tidligere næringsplan for regionen hadde vi følgende formulering: «Sørge for å ha tilstrekkelig areal tilgjengelig for ulike sektorer i alle deler av plan- og utviklingsprosessen.» Vi kunne sannsynligvis gjort det veldig enkelt for oss selv, og unngått mye diskusjon, om vi hadde videreført denne formuleringen.

Utfordringen er at formuleringen i dag ville vært uten tilstrekkelig substans. Lillehammer-regionen har i dag ikke et konkurransefortrinn når det kommer til næringsarealer. Ettersom arealplanene for to av kommunene nylig er vedtatt og vi kjenner arbeidet i den siste kommunen godt, er det med dagens kunnskap vanskelig å se for seg at næringsarealer blir et konkurransefortrinn med det første.

Dette er bakgrunnen for at næringsarealer ikke løftes fram som et strategisk virkemiddel i planen. Ikke fordi næringsarealer ikke er viktig. Mer næringsareal ville bidratt til flere arbeidsplasser – jeg tror ingen er uenig i det. Det er få ting som stikker dypere i oss enn å gi næringsarealer en såpass neddempet tone i næringsplanen. På samme måte er det ingenting som ville glede oss i næringsavdelingen mer enn om diskusjonene, innspillene og vurderingene som gjøres framover bidrar til at næringsarealer blir et viktig virkemiddel for næringsutvikling i regionen.

For å få til det må vi sammen finne løsningene. Den neste drøye månedene er alle invitert til å bidra.

Eirik Haagensen, næringssjef Lillehammer-regionen