Gå til sidens hovedinnhold

Det lønner seg å finansiere Olympiaparken

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Flere leserinnlegg den siste tiden fokuserer på finansiering og drift av Olympiaparken. Situasjonen er tilspisset grunnet manglende koronastøtte, men like viktig er den langsiktige finansieringen. De fleste innleggene er preget av synsing og tilsynelatende personlige eller politiske agendaer. Det er skremmende hva både politikere og privatpersoner får seg til å skrive. Påstander og ganske dårlige begrunnede synspunkter i en salig blanding, som er langt over grensa i forhold til etterrettelighet.

NTG etablerte vgs. skole på Lillehammer i 1994 og ungdomsskole i 2015 grunnet OL anleggene og vinterklimaet. I 26 år har vi samarbeidet tett med Olympiaparken og deres ansatte. Vi har på nært hold sett den gode innsatsen som legges ned for å drifte, vedlikeholde og utvikle OL anleggene.

I 2020 har NTG 82 ansatte, 360 elever og en samlet omsetning på 81 millioner. Nesten alle ansatte bor i Lillehammer, betaler skatt til Lillehammer kommune og i stor grad kjøper varer og tjenester lokalt. I tillegg er vel 250 av våre 360 elever tilflyttere som alle bidrar til økonomiske ringvirkninger for huseiere, lokalt næringsliv og Lillehammer kommune.

Høyskolelektor Terje Onshus ved Høgskolen i Innlandet har utført en grundig analyse av de økonomiske virkningene av NTG sin virksomhet for 2020. Beregningen er basert på elevtall, om elevene kommer fra Lillehammer eller ikke, antall årsverk ved NTG, regnskapsførte tall og en spørreundersøkelser blant elevene. Undersøkelsen bygger på anerkjente vitenskapelige metoder som brukes i slike analyser.

De økonomiske virkningene presenteres i sum bedriftsinntekt og antall årsverk som blir tilført lokale virksomheter og lokalt næringsliv innen bransjer som detaljhandel, håndverksvirksomhet og tjenesteytende virksomhet fra aktører/elever utenfor kommunen. Tallene gir således et uttrykk for ant. årsverk som vil forsvinne dersom NTG legger ned sin virksomhet. Analysen viser at NTG genererer 92 årsverk i 2020. En forsiktig beregning av kommuneskatt til Lillehammer er beregnet til 3,6 mil, og fylkeskommunal skatt på ca. 0,8 mil. Lokalt næringsliv i har i 2020 en samlet bedriftsinntekt fra NTG sin virksomhet på ca. 142 mil. I tillegg gir virksomheten betydelige ringvirkninger i forhold til kompetanse som er utfordrende å måle i kr.

Nevner også to tilknyttede eksempler som er av betydning. NTG Kompetanse driftet fra oktober 2018 – mars 2020 et treningsprosjekt for Kina hvor det ble kjøpt varer og tjenester i Lillehammer for 13 millioner. Lillehammer Kommunale Eiendomsselskap solgte i 2020 Idrettens Hus med en fortjeneste på 14 millioner før skatt. OL anleggene og NTG er viktige premisser i begge eksemplene. Lignende analyser kan gjøres for andre organisasjoner/bedrifter som bruker OL anleggene.

Min påstand er at den samlede inntekten til Lillehammer kommune grunnet aktører som bruker OL anleggene er langt større enn den finansielle støtten som ytes. Idretten har blitt en betydelig næring i Lillehammer. Mer enn 300 tilflyttede idrettsutøvere over 19 år bor og trener på Lillehammer, og et betydelig antall arbeidsplasser er etablert som en følge av dette. I stedet for «heksejakt» på Olympiaparken bør en diskutere hvordan en kan sikre nødvendig og stabil finansiering, slik at idretten og bedrifter knyttet til drift av OL anleggene kan skape enda større inntekter til regionen.

Uten tilgjengelige OL anlegg kan ikke NTG tilby et treningsopplegg hvor det er mulig å utvikle framtidens toppidrettsutøvere. Resultatet vil bli færre søkere og avvikling av idretter, og i verste fall nedleggelse av NTG Lillehammer.

Med jevne mellomrom er det nødvendig med grundige diskusjoner knyttet til finansiering og drift av alle idrettsanlegg som finansieres av Lillehammer kommune. Meningsbærere må på en edruelig måte legge fram tall og dokumentere sammenhengene, da kommer vi fram til løsninger som er samfunnsmessig bærekraftige og til glede for hele Lillehammersamfunnet. OL anleggene er en stor berikelse for Lillehammer, og det vil være en svært dårlig strategi å ikke sørge for en fremtidig og forutsigbar og god finansiering.

Trond Hårberg, daglig leder/toppidrettssjef, NTG Lillehammer