Vold, trusler og sjikanering mot politiet i Innlandet øker. Siden 2006 er det nasjonalt en tredobling av tilfellene. Politiet ser at det spesielt i ungdomsmiljøene er manglende respekt for politiet. Manglende respekt for politiet er ikke kun et problem for politiet, men en utfordring for oss alle.

Etter at 126 lensmannskontor ble lagt ned over hele landet, har det naturligvis oppstått noen hull. Evalueringen av nærpolitireformen for 2020 fastslår at målet om å øke politiets tilstedeværelse og synlighet lokalt ikke er nådd. Politiets fellesforbund bekrefter det opplagte. Mindre tid til forebygging og manglende tilstedeværelse fører til mindre respekt.

Manglende respekt handler ikke bare om nedlagte lensmannskontor. Vold mot politiet er mest utbredt i byene. Angrepene må sees i lys av en samfunnsutvikling hvor den offentlige debatten har blitt mer polarisert. En forenklet svart-hvit forståelse av verden brer om seg fra USA. Den amerikanske skytterkrigsdebatten og debatten om amerikansk politivold påvirker unge i Norge i dag.

Det lønner seg å snakke med de unge i forkant, framfor å bli tilkalt

Respekten for politiet er grunnleggende for demokratiet og sikkerheten i Norge. Vi ønsker ikke et politi som må ta sterkere virkemidler i bruk for å sette seg i respekt. Respekten må derfor bygges nedenfra. I de mange hjem. Det handler om at foreldre må ta ansvar, om integrering, bevisstgjøring på skoler og gode nok kommunale hjelpetjenester. Det tar tid å bygge nye holdninger og endre det som har utviklet seg til et samfunnsproblem.

Det vi derimot forventer raske resultater av, er regjeringens lovnad om et mer tilstedeværende, synlig og tilgjengelig politi. Ressursene som skal brukes på 20 nye tjenestesteder burde i stedet brukes på mer politi som kan være ute der de unge faktisk er. Politiet må rustes slik at de kan ta seg tid til å prioritere forebyggende arbeid. Det sparer samfunnet for store penger i etterkant. Det lønner seg å snakke med de unge i forkant, framfor å bli tilkalt.