Gå til sidens hovedinnhold

Det lønner seg å være fagorganisert

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Året vi er inne i har vært svært utfordrende for en hel verden. Koronakrisen har rammet hardt, og mange har stått uten arbeid og inntekt.

I Norge, og i de nordiske landene, har arbeidsfolk en god tradisjon for å være organisert. Koronakrisen viser at å være medlem i en fagforening lønner seg. Det er en styrke å ha et organisert arbeidsliv i tider med høy arbeidsledighet, permitteringer, endra arbeidsoppgaver og turnusplaner. I Norge er 1,9 millioner nordmenn fagorganisert. I en undersøkelse gjort av Sentio for Fagforbundet svarer sju av ti at de er enig i at koronakrisen har gjort det tydeligere enn før at det er viktig å være fagorganisert.

Arbeidstakerorganisasjonene med LO i spissen har jobba for de ansatte og klarte å få til mer gunstige permitteringsregler enn det regjeringa først foreslo. Et organisert og ryddig arbeidsliv er noe alle nyter godt av, både på nasjonalt plan men også lokalt.
Alle våre tillitsvalgte i Fagforbundet Innlandet har gjort en kjempejobb for medlemmene sine. det gjenspeiler seg nok i undersøkelsen fra Sentio.

Det er ikke bare i krisetider at det lønner seg å være fagorganisert. Sterke fagforeninger bygges over tid, og arbeidet med gode lønns- og arbeidsforhold er et alltid pågående arbeid. Å være organisert sikrer den enkelte trygghet som arbeidstaker, og våre tillitsvalgte sikrer at du får gjort jobben din uten at det går utover rettighetene dine.

Det er ikke tomme ord når vi sier at vi står sterkere sammen. Institutt for samfunnsforskning (ISF) i Oslo har forskning som viser at når flere organiserer seg på en arbeidsplass, går lønningene opp. Dersom halvparten av de ansatte på jobben er organiserte, øker lønningene med inntil 15 prosent. Vi verver for å få tariffmakt.

Fagorganisering handler ikke bare om lønn, men også om medbestemmelse og innflytelse på arbeidsplassen. Det kan bety mye nå når vi skal tilbake til normalen etter koronakrisa. Alle fagforeninger i Fagforbundet Innlandet ønsker i langt større grad å bli tatt med på råd under gjenåpninga, enn det vi var enkelte plasser under nedstenging. Vi krever å bli hørt. Trepartssamarbeid, flere fagorganiserte og en sterk offentlig sektor er helt nødvendig for å skape en bedre velferdsstat for alle.
Jo flere som organiserer seg, desto større mulighet har vi til å definere hva som skal kjennetegne et inkluderende samfunn og en velferdsstat.

Alexander Dahl, yrkesseksjonsleder Kirke, Kultur og Oppvekst, Fagforbundet Innlandet