Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) vil forlenge elbilfordelene, og samtidig gjøre det dyrere å kjøre fossilt. Det betyr mer av en politikk vi har sett at faktisk virker, men samtidig også mer av en politikk som i praksis innebærer at elbilister subsidieres av andre trafikanter.

Det er mange gode argumenter for å trappe ned elbilfordelene. Et av de mest åpenbare, er at elbilene sliter like mye på vegene som andre biler. Elbilister er heller ikke bedre og tryggere bilister enn andre. Dessuten er det slik at jo bedre fordelsordningene virker, jo mer reduseres statens inntekter. Dette inntektsbortfallet er i ferd med å bli formidabelt.

Vi ser at flere av de fordeler som stimulerer folk til å velge elbil allerede er under press. Ordninger med gratis parkering er borte flere steder. Gradvis forsvinner også fritak for bomavgifter.

Det er bred enighet om at den norske elbilpolitikken har vært en suksess. Det bør også være bred enighet om at vi fortsatt er langt unna alle mål om utslippsfri bilpark. Vi har sett en formidabel teknologiutvikling. Nye elbiler leveres med kapasitet og rekkevidde som gjør det utslippsfrie bilalternativet attraktivt for stadig flere, også i distriktene. Vi er likevel ikke der at fordelsordningene kan avvikles eller trappes vesentlig ned.

Regjeringen kommer med en ny stortingsmelding om klimapolitikken før jul. Den vil bekrefte at arbeidet med omstilling og utslippskutt går i riktig retning, men at det går for sakte. I et slikt perspektiv, vil det være feil å gjøre vedtak som bremser en riktig utvikling av bilparken.

Det må fortsatt «lønne seg» både å kjøpe og å kjøre elbil, dersom vi skal nå målet om at alle nye biler i 2025 skal være utslippsfrie.