Venstres leder Trine Skei Grande forbindes med et Venstre på sotteseng. Hun må erstattes. Partiets ledelse må fornyes. Stemmene som tar til orde for dette innad i Venstre, er mange. De er sterke, og de øker i styrke.

I Politisk kvarter hos NRK fredag, avviste Skei Grande nok en gang alle forsøk på å så tvil om hennes lederskap. Hun mener selv at hun som partileder har god kontakt utover i sitt eget parti. Av det trekker hun konklusjonen om at det er et mindretall som krever hennes avgang.

Lederen i Oppland Venstre, Roger Granum, har sluttet seg til de mange i Venstre som understreker behovet for en endring. Valgkomiteen i partiet er alt i gang med å drøfte partiets situasjon. Henvendelser fra lokallag og enkeltpersoner er åpenbart mange. Og de er unisone.

Det er følgelig en svært krevende situasjon å stå i for Trine Skei Grande. Riktig eller galt, nettopp Skei Grande blir symbolet for hvordan Venstre sliter på alle fronter, lokalt, regionalt og i Regjeringen. Med noen få hederlige unntak.

Skei Grande blir symbolet for hvordan Venstre sliter på alle fronter

Venstres leder omtales som leder for et parti som driver med «tullesaker» som pels og hasj. Roger Granum påpeker presist at Venstre får juling fordi partiet ikke lytter til partiets velgere i reformarbeidet. Reformer uten forståelse og støtte blant partiets velgere, gir ingen mening.

Lokalt har Venstre i Lillehammer nok en gang valgt samarbeid med Arbeiderpartiet og SV. I fylkespolitikken i Innlandet er partiet nær ved å bli utradert. To prosent er halvparten av det partiet oppnådde i 2015.

Skei Grande snakker uanfektet om Venstre som et sosialliberalt parti. Der angivelig bare Venstre kan redde vårt land fra truende politiske retninger. Mye tyder på at hun har mistet fotfeste for hva som skal til for å vitalisere sitt eget parti.