Peer Gynt vant folket,
men tapte pengene. Norsk kulturråd kuttet i statsstøtta til Peer Gynt. Peer overlevde den pandemien som tok livet av så mye i norsk kulturliv, men kutt i statsbidraget rammet mulighetene til å drive langsiktig, og begrenset friheten til å kunne drive kunstnerisk utvikling.

Vi gleder oss med kulturentreprenørene på Vinstra over at utsiktene nå gjøres litt lysere. Da Kulturrådet startet nedtrappingen av statstilskuddet til Peer Gynt AS, var sympatien fra et kulturinteressert korps av politikere stor, men ikke stort nok til å få gjenetablert den økonomiske forutsigbarheten og tryggheten.

Ting tar tid, og vegen tilbake til statsbudsjettet har vært en lang prosess. I valgkampen 2019 foreslo daværende stortingsrepresentant Trond Giske at Peer Gynt AS skulle ha en fast bevilgning over statsbudsjettet. Langs den lange vegen, har det ikke manglet politisk støtteerklæringer. Trine Skei Grande (V), som da var kulturminister, ville evaluere støtteordningen for festivalene. Lite skjedde.

Da saken var diskutert i desember 2019, var Anette Trettebergstuen kulturpolitisk talsperson for Ap i Stortinget. Hun omtalte millionkuttet til Peer Gynt som trist, og forsøkte å få kulturministeren på banen. Fra Høyre forsøkte tidligere stortingsrepresentant Olemic Thommessen å bistå. Gjennomslagskraften var begrenset.

Det er godt at Trettebergstuen ikke har glemt Peer Gynt. Det er bra at hun nå kommer på banen for å bidra til at dette nasjonale høydepunkt av en kulturfestival ikke bare kan drive videre, men også får den trygghet som trengs for å skape utvikling og fornyelse.

Begrunnelsen for å kutte i statsstøtte til Peer Gynt AS, var mer enn merkelig: Det gikk bra for arrangørene på Vinstra, og Kulturrådet ville utligne mellom festivaler! Hadde Peer vært bare passelig god, hadde statstilskuddet trolig blitt videreført på det nivå det var. Vi oppfatter Trettebergstuens grep som støtte til alle som har ambisjoner om å gjøre midtdølenes Peer Gynt til et enda større og viktigere flaggskip i norsk kulturliv, og vi gleder oss til å oppleve resultatene i åra som kommer.