Det sitter langt inne for en gudbrandsdøl å be om hjelp – men nå gjør folk i dalen det

– Hjelp oss, sier Arne Brimi, Øystein Rudi og andre kjente gudbrandsdøler. Én million kroner skal Visit Lillehammer og Nasjonalparkriket bruke på å få byfolk, døler og nordmenn ellers til å feriere i Gudbrandsdalen i sommer.