Den delen av sentrum som tidligere het Terassen har vært en vanskelig sak. Det er liten tvil om at dette har kostet flere millioner vi kunne ha brukt annerledes. Vi har og holder på med vesentlige kutt i kommunens budsjetter, og både eldre, barn og ansatte kommer til å merke forskjellene fremover.

Vi skulle gjerne hatt en grønnere terrasse, billigere og med mer natur. Vi skulle gjerne fått til et spleiselag med innbyggere, næringsliv og kommunen for å betale parken. Vi skulle gjerne hatt en bedre kommuneøkonomi. Men det er gjort et godt stykke arbeid for å få ned kostnadene på prosjektet, og det vi ser er det parken er i dag.

Nå kan vi sørge for at dette blir verdens beste elvepark for alle oss i Lillehammer, midt i sentrum. For mange vil det kanskje også bli et sted man tenker tilbake på? Jeg husker for eksempel godt 17. mai i Søndre Park fra min egen ungdomstid, kanskje er vår nye betongpark et sted der morgendagens gode minner kan skapes?

Vi i Miljøpartiet De Grønne håper og ser fram til at byens betonghave igjen blir et samlingspunkt i sentrum, for alle aldersgrupper og alle slags kulturelle begivenheter.

Det er dyrt å være fattig, men vi må fortsette å jobbe for et Lillehammer i utvikling, som bosted og som besøkssted. Vi kan ikke og skal ikke spare oss til fant.

Vi skal ta ansvar for forebygging. Ansvaret for å bygge en by med gode møteplasser. Ansvaret for å gi sentrum liv. Ansvar for at andre ting enn forbruk gjør gågata forlokkende. Ansvar for at sentrum er et sted der man kan få lov til å bare være. Vi mener også at et levende sentrum med gode møteplasser gir et mer helsefremmende og en mer demokratisk by.

Vår nye betongpark løser kanskje ikke alle disse utfordringene, men jeg er overbevist om at den er et riktig bidrag på veien.

Johannes Wahl Gran, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne, Lillehammer